Bli expert på två språk

rivi_kapea.jpg

Profilera dig på arbetsmarknaden

På dagens arbetsmarknad förväntas allt oftare att arbetstagarna har flytande språkkunskaper. I många expertjobb förutsätts utöver kunskaper i främmande språk också att du behärskar båda inhemska språken.

Den som avlägger en tvåspråkig examen behärskar sitt fackområde både på svenska och på finska. Helsingfors universitets tvåspråkiga examina är de enda examina i Finland där båda språken anges som examensspråk i det officiella examensbetyget. 

Individuellt språkstöd

Till en tvåspråkig examen hör språkkurser och individuellt språkstöd. Som studerande får du feedback på dina texter och språkhjälp när du skriver t.ex. din kandidatavhandling.

Bevisat att språkkunskaperna utvecklas

Våra undersökningar visar att både de muntliga och de skriftliga språkkunskaperna utvecklas under studierna t.o.m. under en kort tidsperiod.

Du behöver inte komma från en tvåspråkig miljö när du inleder dina studier. Målet är inte språkbehärskning på modersmålsnivå, utan flexibla och effektiva språkkunskaper i ditt fackområde. 

Vad, för vem och hur?

Du kan avlägga en tvåspråkig examen i följande utbildningsprogram och inriktningar:

  • Kandidatprogrammet i biologi
  • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
  • Kandidatprogrammet i kemi
  • Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper (gäller endast om du inriktar dig på lantbruksekonomi)
  • Kandidatprogrammet i miljövetenskaper
  • Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi (gäller endast om du inriktar dig på lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi)
  • Utbildningsprogrammet i molekylära biovetenskaper 
  • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie

Av de 180 studiepoäng som ingår i en tvåspråkig examen avläggs minst 60 studiepoäng på svenska och minst 60 studiepoäng på finska. Språket för de återstående 60 studiepoängen får du välja själv. I examen ingår också språkkurser och det finns också goda möjligheter att komplettera sin examen med svenskspråkiga kurser i andra ämnen. Bekanta dig med Helsingfors universitets svenskspråkiga kursutbud.

Du ska börja med att söka till det utbildningsprogram i vilket du vill avlägga en tvåspråkig examen. Efter att du har blivit antagen kan du meddela att du vill avlägga en tvåspråkig examen antingen då du tar emot din studieplats eller senast före utgången av höstterminen det andra studieåret.

Anmälan är inte bindande, du behöver bara anmäla om du inte längre vill avlägga en tvåspråkig examen.

Information om tvåspråkiga examina för dem som studerar i de nya utbildningsprogrammen som startade hösten 2017 publiceras i instruktioner för studerande under sommaren.

De som redan studerar vid Uni hittar mera information om studier och anmälningen på intranätet Flamma.