Toppforskning

Forskningsgrupperna vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten har haft stor framgång när det gäller ansökningar om kompletterande finansiering, såsom Finlands Akademis finansiering av akademiprofessurer och spetsforskningsenheter samt Europeiska unionens ERC-finansiering. Framgången i dessa starkt konkurrensutsatta finansieringsformer har visat att den forskning som fakulteten bedriver är mycket högklassig.

Fakultetens institutioner deltar i tre spetsforskningsenheter som utsetts av Finlands AkademiVid fakulteten finns akademiprofessorer utsedda av Finlands Akademi och forskare som fått konkurrensutsatt mångårig ERC-finansiering.

Mer information på finska och på engelska.