Lediga anställningar

Läs om de mångsidiga karriärmöjligheter och sök nu. Läs mer om vårt inspirerande arbetsmiljö

Studierådgivare

Helsingfors universitet erbjuder universitetsservice till stöd för forskningen, undervisningen och studierna. Denna stödhelhet består av personaltjänster, undervisnings- och studerandetjänster, ekonomitjänster, forskningstjänster, tjänster inom kommunikation och samhällsrelationer samt allmänna...

Studentrådgivare

Helsingfors universitet är ett av de främsta mångvetenskapliga forskningsuniversiteten i världen. Till vår internationella vetenskapsgemenskap hör över 40 000 studenter och 8000 anställda. Undervisnings- och studentservicen är en del av Universitetsservicen och omfattar tjänster för planering av...

Marknadsföringsplanerare

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har elva fakulteter och ett flertal fristående institutioner, av vilka en del är gemensamma med andra universitet. Antalet studerande som studerar för att avlägga en examen är 35 000. Till vårt...

Universitetslektor, avdelningen för orala och maxillofaciala sjukdomar

Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin och odontologi samt psykologi och logopedi och för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed. Förutom att fakulteten ger...

Postdoctoral researcher with experience in microbial ecology and evolution

The University of Helsinki is a vibrant scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities in Europe and ranks among the top 100 international universities in the world. The Faculty of Veterinary Medicine focuses on One Health...

Professor i kirurgi, svenska som undervisningsspråket

Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin och odontologi samt psykologi och logopedi och för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed. Förutom att fakulteten ger...