Lediga anställningar

Läs om de mångsidiga karriärmöjligheter och sök nu. Läs mer om vårt inspirerande arbetsmiljö

Universtitetslektor, gammaltestamentlig exegetik

Helsingfors universitets teologiska fakultet (https://www.helsinki.fi/sv/teologiska-fakulteten) är den största av de tre teologiska universitetsenheterna i Finland och i fråga om antalet studenter en av de största i Europa inom teologi och religionsforskning. Fakulteten är ett obundet...

Universitetslektor, kyrkohistoria

Helsingfors universitets teologiska fakultet (https://www.helsinki.fi/sv/teologiska-fakulteten) är den största av de tre teologiska universitetsenheterna i Finland och i fråga om antalet studenter en av de största i Europa inom teologi och religionsforskning. Fakulteten är ett obundet...

Vikarie för professorn i socialpsykologi

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet och utgör en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker...