Lediga anställningar

Läs om de mångsidiga karriärmöjligheter och sök nu. Läs mer om vårt inspirerande arbetsmiljö

Professor / Biträdande Professor, Ekologisk datavetenskap (Thriving Nature)

The University of Helsinki is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities and ranks among the top 100 international universities in the world. We are an equal opportunity employer and offer an attractive...

Universitetslektor, Nya Testamentets exegetik

Teologiska fakulteten (https://www.helsinki.fi/sv/teologiska-fakulteten) är den största av de tre teologiska universitetsenheterna i Finland och i fråga om antalet studenter en av de största i Europa inom teologi och religionsforskning. Fakulteten är ett obundet vetenskapssamhälle när det gäller...

Tietojenkäsittelytieteen yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 35 000 tutkinto-opiskelijaa. Matemaattis-luonnontieteelliseen...

Director, biological research stations

The University of Helsinki is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities and ranks among the top 100 international universities in the world. We are an equal opportunity employer and offer an attractive...

Professor / Biträdande Professor, Skogsteknik och logistik

Helsingfors universitet är det största universitetet i Finland som söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya tankesätt till det bästa för mänskligheten. Vi är ett av de bästa mångvetenskapliga universiteten i världen och vårt gemenskap med cirka 8 000 anställda erbjuder stora...

Universitetslektor, slöjdvetenskap

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands mångsidigaste enhet för forskning och utbildning i pedagogik och lärarutbildning och också internationellt ansedd. Fakultetens forskning och undervisning har som mål att på bästa sätt förverkliga människans kulturella och sociala...