Lediga anställningar

Läs om de mångsidiga karriärmöjligheter och sök nu. Läs mer om vårt inspirerande arbetsmiljö

Klinisk lärare, lungsjukdomar och allergologi

Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin och odontologi samt psykologi och logopedi och för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed. Förutom att fakulteten ger...

Professor i nordisk rätt

Helsingfors universitets juridiska fakultet söker en PROFESSOR I NORDISK RÄTT till ett anställningsförhållande för viss tid som upphör 31.12.2022. (gärna fr.o.m. 11.1.2021). Anställningen kan också tas på deltid. Den som anställs ska uppfylla behörighetsvillkoren för en professur i juridik och ha...