Universitetslektor, slöjdvetenskap

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands mångsidigaste enhet för forskning och utbildning i pedagogik och lärarutbildning och också internationellt ansedd. Fakultetens forskning och undervisning har som mål att på bästa sätt förverkliga människans kulturella och sociala...

Marknadsföringsplanerare

Vi söker nu marknadsföringsplanerare för tiden 12.3.2018-4.1.2019. Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har 11 fakulteter och antalet examensstuderande vid universitetet är 35 000. Studentrekryteringsteamet vid ansökningsservicen...

Universitetslärare i svenska

Språkcentrum vid Helsingfors universitet är en av de största språkutbildarna i Finland i fråga om antalet anställda och språkutbud och en mångspråkig och mångkulturell arbetsmiljö. Språkcentrum ansvarar för de obligatoriska språk- och kommunikationsstudierna som ingår i examina vid alla Helsingfors...

Forskningstekniker, Tvärminne

Tvärminne zoologiska station (www.helsinki.fi/tvarminne) hör till Bio- och miljövetenskapliga fakulteten och är en marin fältstation belägen på Hangö udd vid Finska vikens mynning. Stationen fungerar som ett centrum för en mängd högklassig biologisk forskning och tillhandahåller faciliteter för...

Professor i offentlig rätt (svenskspråkig)

Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har elva fakulteter och ett flertal fristående institutioner, av vilka en del är gemensamma med andra universitet. Antalet studerande som studerar för att avlägga en...

Pedagogisk universitetslektor, Centret för universitetspedagogik (HYPE)

Centret för universitetspedagogik (HYPE) är en forsknings- och utvecklingsenhet som betjänar hela Helsingfors universitet. Centret finns vid Pedagogiska fakulteten. Centret för universitetspedagogik har till uppgift att bedriva och utveckla mångvetenskaplig universitetspedagogisk forskning vid...

Universitetslektor

Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har elva fakulteter och ett flertal fristående institutioner, av vilka en del är gemensamma med andra universitet. Antalet studerande som studerar vid universitetet...