Lediga anställningar

Läs om de mångsidiga karriärmöjligheter som vi erbjuder och sök jobb i en inspirerande arbetsmiljö. Välkommen på jobb!

PROFESSOR I NORDISK RÄTT

Helsingfors universitet www.helsinki.fi/sv är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har elva fakulteter och ett flertal fristående institutioner, av vilka en del är gemensamma med andra universitet. Universitetet har 36 000 studenter som studerar för en...

Professor, universitetspedagogik

Centret för universitetspedagogik vid Helsingfors universitet (HYPE) är en forsknings- och utvecklingsenhet som är placerad vid Pedagogiska fakulteten och betjänar hela universitetet. Centrets uppgift är att bedriva mångvetenskaplig universitetspedagogisk forskning vid Helsingfors universitet och...

Doktorander

Helsingfors universitet är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har sammanlagt 4 forskarskolor och 32 doktorandprogram. Doktoranderna vid universitetet bedriver sin forskning som en del av det internationella vetenskapliga samfundet och de är handledda av de...

Universitetslektor i teoretisk filosofi

Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i...