Lediga anställningar

Läs om de mångsidiga karriärmöjligheter och sök nu. Läs mer om vårt inspirerande arbetsmiljö

Sakkunning för Svenska ärenden

Svenska ärenden jobbar målmedvetet och mångsidigt med att utveckla tvåspråkigheten vid Helsingfors universitet. Vi är en del av universitetets serviceorganisation och arbetet omfattar såväl universitetsövergripande verksamhet som tjänster på campus- och ämnesnivå. Svenska ärenden jobbar med...

Professor eller biträdande professor i offentlig rätt

Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har elva fakulteter och ett flertal fristående institutioner, varav några gemensamma med andra universitet. Antalet studerande som studerar för att avlägga en examen...

Två koordinatorer för Svenska ärenden

Svenska ärenden jobbar målmedvetet och mångsidigt med att utveckla tvåspråkigheten vid Helsingfors universitet. Vi är en del av universitetets serviceorganisation och arbetet omfattar såväl universitetsövergripande verksamhet som tjänster på campus- och ämnesnivå. Svenska ärenden jobbar med...

Universitetslektor

Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin och odontologi samt för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed. Förutom att fakulteten ger undervisning och bedriver...