Lediga anställningar

Läs om de mångsidiga karriärmöjligheter och sök nu. Läs mer om vårt inspirerande arbetsmiljö

Universtitetslektor, gammaltestamentlig exegetik

Helsingfors universitets teologiska fakultet (https://www.helsinki.fi/sv/teologiska-fakulteten) är den största av de tre teologiska universitetsenheterna i Finland och i fråga om antalet studenter en av de största i Europa inom teologi och religionsforskning. Fakulteten är ett obundet...

Universitetslektor, kyrkohistoria

Helsingfors universitets teologiska fakultet (https://www.helsinki.fi/sv/teologiska-fakulteten) är den största av de tre teologiska universitetsenheterna i Finland och i fråga om antalet studenter en av de största i Europa inom teologi och religionsforskning. Fakulteten är ett obundet...

Vikarie för professorn i socialpsykologi

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet och utgör en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker...

Två doktorander, Centret för universitetspedagogik (HYPE)

Centret för universitetspedagogik vid Helsingfors universitet (HYPE) är en forsknings- och utvecklingsenhet som är placerad vid Pedagogiska fakulteten men betjänar hela universitetet. Centrets uppgift är att bedriva mångvetenskaplig universitetspedagogisk forskning vid Helsingfors universitet och...

University Researcher in Targeted Delivery of Biomacromolecules (FinPharma)

The University of Helsinki (UH), University of Eastern Finland (UEF) and Åbo Akademi University have created, FinPharma, a new Finnish Platform for Pharmaceutical Research. FinPharma will renew the pharmaceutical drug research through the novel research areas across the boundaries of traditional...

Doktorkandidat

Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i...

Professor eller biträdande professor i privaträtt

Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har elva fakulteter och ett flertal fristående institutioner, varav några gemensamma med andra universitet. Antalet studerande som studerar för att avlägga en examen...