Lediga anställningar

Läs om de mångsidiga karriärmöjligheter och sök nu. Läs mer om vårt inspirerande arbetsmiljö

Svenskspråkig universitetslektor, anatomi

Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin och odontologi, psykologi och logopedi samt för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed. Förutom att fakulteten ger...

UNIVERSITETSLEKTOR I EKOLOGI OCH/ELLER EVOLUTIONSBIOLOGI

Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapssamhälle med 40 000 studenter och forskare. Universitetet är ett ledande mångdisciplinärt forskningsuniversitet och rankas bland de 100 främsta universiteten i världen. Vi är en jämställd och jämlik arbetsgivare, och vi erbjuder en attraktiv...

Professor eller biträdande professor i offentlig rätt

Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har elva fakulteter och ett flertal fristående institutioner, varav några gemensamma med andra universitet. Antalet studerande som studerar för att avlägga en examen...

Universitetslektor

Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin och odontologi samt för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed. Förutom att fakulteten ger undervisning och bedriver...