Lediga anställningar

Läs om de mångsidiga karriärmöjligheter och sök nu. Läs mer om vårt inspirerande arbetsmiljö

Professor i kirurgi, svenska som undervisningsspråket

Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin och odontologi samt psykologi och logopedi och för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed. Förutom att fakulteten ger...

Universitetslektor i pedagogik

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands mångsidigaste enhet för forskning och utbildning i pedagogik och lärarutbildning och också internationellt ansedd. Fakultetens forskning och undervisning har som mål att på bästa sätt förverkliga människans kulturella och sociala...

Universitetslektor i filosofi

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet med 40 000 studerande och anställda. Helsingfors universitets humanistiska fakultet (https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten) är Finlands äldsta enhet för humanistisk forskning och undervisning och har landets största...

Universitetslektor i islamisk teologi

Teologiska fakulteten (https://www.helsinki.fi/sv/teologiska-fakulteten) är den största av de tre teologiska universitetsenheterna i Finland och i fråga om antalet studenter en av de största i Europa. Fakulteten är obunden i fråga om religiös åskådning och övertygelse. Fakulteten har till uppgift...

Universitetslektor, avdelningen för orala och maxillofaciala sjukdomar

Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin och odontologi samt psykologi och logopedi och för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed. Förutom att fakulteten ger...