Lediga anställningar

Läs om de mångsidiga karriärmöjligheter och sök nu. Läs mer om vårt inspirerande arbetsmiljö

Postdoctoral researcher with experience in microbial ecology and evolution

The University of Helsinki is a vibrant scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities in Europe and ranks among the top 100 international universities in the world. The Faculty of Veterinary Medicine focuses on One Health...

Professor i kirurgi, svenska som undervisningsspråket

Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin och odontologi samt psykologi och logopedi och för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed. Förutom att fakulteten ger...

Universitetslektor i filosofi

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet med 40 000 studerande och anställda. Helsingfors universitets humanistiska fakultet (https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten) är Finlands äldsta enhet för humanistisk forskning och undervisning och har landets största...

Universitetslektor i islamisk teologi

Teologiska fakulteten (https://www.helsinki.fi/sv/teologiska-fakulteten) är den största av de tre teologiska universitetsenheterna i Finland och i fråga om antalet studenter en av de största i Europa. Fakulteten är obunden i fråga om religiös åskådning och övertygelse. Fakulteten har till uppgift...

Universitetslektor, avdelningen för orala och maxillofaciala sjukdomar

Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin och odontologi samt psykologi och logopedi och för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed. Förutom att fakulteten ger...