Lediga anställningar

Läs om de mångsidiga karriärmöjligheter och sök nu. Läs mer om vårt inspirerande arbetsmiljö

Klinisk lärare, inre medicin

Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin och odontologi samt för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed. Förutom att fakulteten ger undervisning och bedriver...

Universitetslektor i samhällsvetenskaper

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker lösningar...

Universitetslektor i samhällsvetenskapernas metodologi

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet och utgör en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker...

Kock, Tvärminne zoologiska station

Tvärminne zoologiska station som hör till Helsingfors universitet (www.helsinki.fi/tvarminne) är en marin fältstation belägen på Hangö udd vid Finska vikens mynning. Stationen fungerar som ett centrum för en mängd högklassig biologisk forskning och tillhandahåller faciliteter för fältkurser,...

Universitetslektor i socialpsykologi

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet och utgör en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker...