Doktorand, Nordenstudier

Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet (https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten) är äldst i Finland och i fråga om antalet vetenskapsområden och ämnesutbud den största enheten för humanistisk undervisning och forskning...

Biträdande professor i Nordenstudier

Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i...

Studentrådgivare

Helsingfors universitet är ett av de främsta mångvetenskapliga forskningsuniversiteten i världen. Till vår internationella vetenskapsgemenskap hör över 40 000 studenter och 8000 anställda. Undervisnings- och studentservicen är en del av Universitetsservicen och omfattar tjänster för planering av...

Biträdande professor / professor i Afrikastudier

Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i...

POSTDOCTORAL RESEARCHER

The ERC-funded project Competence and Success in Epistemology and Beyond invites applications for the position of POSTDOCTORAL RESEARCHER (2) for a fixed term of 2 years from September 3rd 2018 to August 31st 2020. There are two positions available. The project aims to formulate a new outlook in...

Biträdande professor / professor i medicinsk genetik

Medicinska fakulteten bedriver högklassig forskning och erbjuder forskningsbaserad grund- och påbyggnadsutbildning i medicin, odontologi, psykologi och logopedi. Fakultetens verksamhet är koncentrerad till campusområdet Mejlans som erbjuder utmärkta möjligheter till nära samarbete med både...

Biträdande professor, professor i iberoromanska språk

Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i...