Lediga anställningar

Läs om de mångsidiga karriärmöjligheter som vi erbjuder och sök jobb i en inspirerande arbetsmiljö. Välkommen på jobb!

Biträdande professor / professor i japanska språket

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker lösningar...

Universitetslektor, naturgeografi

Helsingfors universitet är ett av de främsta mångvetenskapliga forskningsuniversiteten i världen. Universitetet består av 11 fakulteter och dessutom skilda enheter, av vilka en del är gemensamma med andra universitet. Universitetet har 35 000 examensstuderanden. Avdelningen för geovetenskaper och...

Biträdande professor eller professor i kyrkohistoria

Helsingfors universitet grundades 1640 och är idag ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet är ett internationellt vetenskapssamhälle med över 40 000 studerande och anställda på fyra campus i Helsingfors och på 15 andra orter i Finland. Med forskning av hög...