Styrelsen

Styrelsen ansvarar för det strategiska arbetet. Styrelsen består av 12 medlemmar som väljs vid årsmötet, deras mandatperiod är två år och de representerar olika branscher i samhället. Styrelsen utser kommunikation-, program-, medlemsanskaffning- och ekonomiarbetsgrupper och utser vid behov också olika utskott.

Gå tillbaka till Alumnföreningens startsida =>

 

Alumnföreningens styrelsemedlem Arja Suominen är alumn från humanistiska fakulteten med en lång bakgrund inom finländskt näringsliv och är nu verksam som direktör för kommunikation och samhällsrelationer vid Finnair.

"Under de senaste åren har alumnerna oroat sig i synnerhet för sysselsättningsmöjligheterna för unga akademiskt utbildade. Vi vill med vår verksamhet aktivt skapa en bro mellan studielivet och arbetslivet. I en anda av kritisk vänskap söker vi sätt att utveckla undervisningen så att studenterna klarar sig optimalt i konkurrensen och lyckas hitta jobb. Det är oroväckande att cirka 50 000 personer i Finland med högskoleexamen inte har jobb som motsvarar deras utbildning. Det är slöseri med resurser och mycket frustrerande för unga nyutexaminerade. Vi vill också främja utvecklingen av vetenskapsuniversitetet.

Vårt universitet har placerats högt på internationella rankningslistor och vi hoppas att trenden fortsätter. Högklassig forskning skapar förutsättningar för samarbete med olika sektorer i samhället. Alumnerna har goda möjligheter att främja detta samarbete och dra nytta av forskningsresultat i sin egen verksamhetsmiljö. Låt oss utmana oss själva och våra arbetsgivare att använda forskningsbaserad kunskap och därmed öka dess inflytande."

Överombudsman Antti Arjava, Finska Kulturfonden.

Tuula Honkanen-Buzalski är Veterinärmedicine doktor och arbetar som konsult och styrelseordförande för TLBona Oy. Hon är även medlem i International Women's Forums (IWF) Finlands styrelse. Honkanen-Buzalski har tidigare fungerat som direktör för Eviras avdelning för forskning och laboratorium.  Hon är alumn från veterinärmedicinska fakulteten. Hennes eget område är de djursjukdomar som påverkar livsmedelssäkerhet.

Honkanen-Buzalski strävar efter att motverka ett av världens allvarligaste hälsohot, att minska på överanvändningen av antibiotika inom djurproduktion.  Ett annat viktigt mål för henne är att främja kvinnors karriärmöjligheter speciellt inom ledande positioner, vilket hon arbetar för genom att sitta i styrelsen för IWF Finland. 

Kaarle Hämeri är kansler vid Helsingfors universitet och professor i aerosolfysik. Han fungerar även som Professorförbundets styrelseordfördande. Hämeri är alumn från matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

"Till mina uppgifter som kansler hör att upprätthålla en tät kontakt med alla sektorer inom samhället. Alumnerna är en central del av vårt samarbetsnätverk. Alumnerna gör universitetet synligt i samhället, och genom dem har universitetet ett heltäckande inflytande både i samhället och internationellt. Det är för mig ett nöje att aktivt få delta som styrelsemedlem i Alumnföreningen och att regelbundet komma i kontakt med den aktiva alumngemenskapen.

En viss tävlingsanda hör till kärnan av universitetets väsen, och har alltid varit synlig i hur våra forskare och lärare konkurrerar sinsemellan om karriärsmöjligheter. Jag ser den också tydligt i hur universitetet tävlar om resultat, finansiärer, samarbetsparter och uppmärksamhet på det internationella universitetsfältet. Vi vill vara ett framstående, lockande och imponerande universitet, som man vill jobba och studera vid, och som skapar den bästa möjliga omgivningen för arbete. Det är med kvalitet som vi utmärker oss och skapar vår framgång."

FD Tarja Kohila.

Advokat Jukka Lång är Head of Data Protection, Marketing & Consumers vid Dittmar&Indrenius advokatbyrå. Han är alumn från både juridiska och humanistiska fakulteten.

Styrelsemedlem Susanna Miekk-Oja är alumn i matematik och styreleordförande för Tracefi Oy. Hon är tidigare kapitalförvaltningsdirektör för Danske Bank.

Miekk-Oja har en lång erfarenhet från finansbranschen både i Finland och utomlands. Hon har arbetat i sakkunnig- och ledarroller sedan 1977 i Danske Bank och dess föregångare (Postbanken, Leonia, Sampo Pankki). Miekk-Oja har internationell erfarenhet speciellt från Japan och Baltikum. Till utbildningen är hon filosofie magister (matematik, statistik och nationalekonomi).

Miekk-Oja har under sin karriär deltagit i Goldman Sachs och i Världsbankens utbildningsprogram och Stanford Executive Training 2005. Harvard 2014 "Aligning sustainability to corporate performance" är ett ämne med vilket hon arbetat länge och hon har vait med om att grunda ledningsgruppen för företagsansvar. Miekk-Oja har fungerat som styrelseordförande för WWF Finland och arbetat aktivt för Alumnföreningen vid Helsingfors universitet. Hon sitter ockå med i placeringsutskottet för Helsingfors universitet, i styrelsen för Tiedesäätiö, Incap och Euroclear Finland and Sweden.

Danske Bank på Twitter.

Styrelsemedlem Sole Molander är filosofie doktor, entreprenör på The JuicePLUS+ Company ApS och alumn från statsvetenskapliga fakulteten.

Marjo T. Nurminen är facklitterär författare, vetenskapsjournalist och arkeolog. Nurminens verk Oppineita eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen vann Finlandiapriset i Faktalitteratur 2008. Nurminen är alumn från humanistiska fakulteten.