Karriär och arbete

Alumni Ambassador -tjänsten är designad för att ambassadörer, d.v.s. alumner, ska kunna ge respons på studerandes CVn och LinkedIn-profiler samt hjälpa dem att knyta kontakter till möjliga arbetsgivare. Ambassadörerna svarar även på enkla frågor som studerande kan ha om färdigheter som behövs inom arbetslivet.

Utan Alumnföreningen och universitetets alumnaktörer hade vi inte kunnat genomföra detta, säger sakkunnig i karriärhandledning Minna-Rosa Kanniainen från Karriärservicen.Under denna period deltar 129 adepter och 34 alumner som mentorer. Varje mentor har 2–5 studerande i sin grupp. Grupperna träffas under ett halvt år i sin egen takt och på sitt eget sätt. Alla samlas till en gemensam avslutning i maj 2017.
 

Fakultetföreningen Humanisticum och Alumnföreningen vid Helsingfors universitet ordnar våren 2017 pilotprojektet Karriärsafari för studerande inom humaniora. Karriärsafari är ett arbetslivsförsök på 1–2 dagar som studenterna genomför under handledning av en alumn. Alla studenter vid Humanistiska fakulteten kan anmäla sitt intresse oberoende av akademisk ålder. Nu söker vi 30 frivilliga alumner som vill arrangera safarin. Observera att du inte nödvändigtvis själv behöver ha humanistbakgrund för att arrangera en safari.

Ansökningstiden för alumner är 1.2.-25.2.2017

Studerande vid Helsingfors universitet vill ha information om arbetslivet, och behöver förebilder och råd om hur man söker jobb. Under hösten 2016 skred fem alumner till hjälp med evenemangsserien Kaffe och karriärtips i Tankehörnan.

Idén var enkel: att erbjuda studerande möjlighet att över en kopp kaffe avslappnat diskutera med tidigare studerande om teman som gäller arbetslivet. Alumnerna hade tematiska jourer i Tankehörnans café under två timmar. Alumnernas tips för jobbsökning finns till påseende i Karriärservicens blogg: blogs.helsinki.fi/urapalvelut

Alumnföreningens LinkedIn-grupp fungerar som en portal för arbete och karriär för universitetets alumner. Alumnföreningens medlemmar meddelar om praktik- och arbetsplatser till varandra, och dessutom hittar du råd angående mentorskap och jobbsökning.

Gruppen är begränsad endast för Helsingfors universiets alumner, så du kan vara säker på att alla medlemmar är en del av alumngemenskapen. Medlemskap i gruppen ges endast till föreningens medlemmar. 

Vem är Alumn?

Gå med i gruppen genom att trycka på "Join"-knappen på gruppens framsida. Om du inte har ett LinkedIn-konto kan du lätt skapa ett på LinkedIn:s framsida.