Din tid som studerande vid Helsingfors universitet lider mot slit slut eller har redan tagit slut. I stället har dina år som alumn vid Helsingfors universitet precis börjat, och fortsätter livet ut!

NÄTVERKA med 7000 andra alumner
DELTA i mångsidigt program och akademiskt frivilligarbete
STÖD sysselsättning av studenter med din medlemsavgift
LÄR för livet genom att upprätthålla kontakten med universitetet
SPARA med akademiska medlemsförmåner

Alumnföreningen består av nära på 7000 alumner som stöder varandra. Föreningen är en mötesplats för arbetsgivare och arbetstagare, ett ställe där mentorer och adepter möts och vänskap knyts. Registrera dig i Alumnföreningen slutna LinkedIn-grupp.

MEDLEMSGÅVA

Alumnföreningen erbjuder nu alla nya medlemmar ett unikt och trendigt italienskt champagneglas (värde 12€). Glaset är designat av alumner med frasen Sat Sapienti (tillräckligt för den vise) ingraverat på lämplig portionshöjd (12 cl). Ifall du har fått studierätt eller arbetat vid Helsingfors universitet är du alumn och kan bli medlem i en gemenskap på över 7000 alumner.

Kom ihåg att skriva in kampanjkoden "Glaskampanj" i fältet för övrig information på medlemsblanketten. Du kan hämta glaset från Alumnföreningens kontor, Porthania, Universitetsgatan 33,  rum 228. Kampanjen gäller hösten 2017.

Glasen säljs också i förpackningar med 6 st glas i Alumbutiken.

Alumnernas kunnande behövs för att stöda universitetet och alumnverksamheten. Alumnerna och Alumnföreningen är en viktig del av universitetsfamiljen. Som föreningsmedlem kan du inverka på universitetets framtid och stöda dagens studerande.

Vårt samarbete med Alumnföreningen är aktivt och framgångsrikt, konstaterar Helsingfors universitets rektor Jukka Kola.

Vi är universitetets vänner, om än kritiska sådana, påminner Alumnföreningens styrelseordförande Arja Suominen

Medlemsavgiftskategorier 1   år
 
3   år Engångsavgift
Medlem, tidningen Yliopisto elektroniskt + 1/2017 och 6/2017 tryckta 36 € 108 €  
Medlem, tidningen Yliopisto tryckt och elektroniskt 40 € 120 €  
Parmedlemskap, tidningen Yliopisto elektroniskt + 1/2017 och 6/2017 tryckta 52 € 156 €  
Parmedlemskap, tidningen Yliopisto tryckt och elektroniskt 56 € 168 €  
AlumnFuks (< 2 år sedan utexaminering eller studerande) tidningen Yliopisto elektroniskt 20 € -  
Ständigmedlem, tidningen Yliopisto både tryckt och elektroniskt     500 €
       

 

 

 

Ständigt medlemskap passar dem som vill sköta sin medlemsavgift på en gång och följande special förmånder:

  • Reserverade platser i första raden på Vetenskaps dagarna 9-13.1.2019
  • Tryckt inbjudan till Helsingfors universitets Årsfestdag 26.3.2019
  • Inbjudan till ett evenemang för ständigmedlemmar i samband med att vi striimar Nordic Business Forum 9-10.10.2019
  • Andra specialinbjudningar under årets lopp

Som medlemskategori är ständigt medlemskap populärt. Detta medlemskap passar dem som vill sköta medlemskapsfrågorna på en gång. Ett ständigt medlemskap motsvarar 13-års medlemsavgifter.

För att bevara det ständiga medlemskapets värde har alla betalningar placerats. Avkastningen är tillräcklig för att täcka alla tjänster till de ständiga medlemmarna och ge ett inflationsskydd. Med avkastningen ökar vi även fondens kapital. Genom att välja ständigt medlemskap stöder du föreningens solvens och alumnverksamhetens framtid.

Alumnföreningen erbjuder ständigmedlemmarna skräddarsytt program som specialinbjudningar och säsongsförmåner.

Hur gå tillväga?

Betala ständigt medlemskap 500e till kontot Helsingfors universitets alumni rf

Nordea FI 3110113000204825. Skriv i meddelandefältet ditt namn och födelsetid.

Mera information om ständigt medlemskap får du genom att ringa till Alumnföreningens kontor.

AlumnFuks-medlemskapet är riktat till alumner som nyligen utexaminerats från Helsingfors universitet. Om du fortfarande studerar eller om det är under två år sedan du tagit din examen kan du bli Alumnfuks-medlem. AlumnFuks-medlemskapet kostar endast 20 euro per år och innehåller specialförmåner för nyutexaminerade. AlumnFuks-medlemskapet inkluderar en årgång av tidningen Yliopisto elektroniskt samt numren 1/2018 och 6 /2018 tryckta.

Föreningen erbjuder Alumnfukserna skräddarsydda tjänster som berör arbetsplatser, nätverk, karriärservice och flera medlemsförmåner. Till förmånerna hör bl.a. UniCafés lunch och Unisports säsongskort till personalpris samt kurser, tränings- och testtjänster och massage till förmånkundspris (förmånen inkluderar inte reservering av spelplaner och andra salar). Utöver detta kan Alumnfukser utnyttja Alumni Ambassador -tjänsten för att förbättra sina möjligheter att hitta arbete.

Som en del av Alumnföreningens gemeskap av över 7000 medlemmar knyter och upprätthåller AlumnFuks-medlemmen kontakter till flera potentiella arbetsgivare och arbetsplatser genom föreningens slutna LinkedIn-grupp, mentorprogram och olika evenemang.

Din tid som studerande vid Helsingfors universitet lider mot sitt slut eller har redan tagit slut. I stället har dina år som alumn vid Helsingfors universitet precis börjat, och fortsätter livet ut!

Har du studerat eller jobbat vid Helsingfors universitet? Om svaret på frågan är ja, så är du alumn.

Den som någon gång studerat eller jobbat vid Helsingfors universitet är alumn. Du behöver inte ha tagit en examen.

Jag gick med i Alumnföreningen ganska snabbt efter att jag tagit examen. Jag ville skapa kontakter till universitetsvärlden, vetenskapen och samhället efter studierna. Universitetet är ju en del av samhället, men samtidigt också en kritisk röst, lite som justitiekanslern eller Yle. I två år var jag medlem i föreningens styrelse. Jag tyckte att det var viktigt att påminna om att Helsingfors universitet, trots Aalto-universitetets fina uppgång, fortfarande är Finlands största och högst rankade universitet. Folk borde vara mer stolta över sitt alma mater. Att vara alumn är en hederssak, och det borde man djärvt lyfta fram också i sin meritförteckning.

Jan D. Oker-Blom
Alumn från statsvetenskapliga fakulteten

Jag är universitetsstuderande i andra generation. Min pappa var professor, och själv har jag tillbringat en stor del av min karriär vid universitetet. Jag ville inte att min klockarkärlek till universitetet skulle slockna, så jag gick med i Alumnföreningen i god tid före pensioneringen. Utöver olika evenemang har jag också deltagit i fem fantastiska alumnresor. De mest minnesvärda var ett par veckors seglats på ett fraktfartyg i Polynesien och resan till Jordanien, där Jaakko Frösen berättade om utgrävningarna i Petra. Han fick oss att känna som om vi reste med självaste
Indiana Jones. Alumnverksamheten är mycket uppiggande!

Tarja Kohila
Alumn från veterinärmedicinska fakulteten

Tack vare vetenskapen är människan friskare och lever längre än förut, och därför måste vi också stanna längre i förvärvslivet. Den traditionella modellen med studier, karriär och pension förändras. Man måste kunna förnya sin kompetens tvärvetenskapligt. Det egna ansvaret för den mentala prestationsförmågan accentueras. Alumnföreningen ger nycklar till detta. Att vara alumn är inte bara en fråga om att få, utan även om att delta och ge. Såväl kunskap, tid eller resurser exempelvis som vetenskapsfadder. I Alumnföreningens styrelse vill jag ta del av att förverkliga dess strategiska mål, inverka på hur nyexaminerade placeras i arbetslivet och stärka universitetets konkurrenskraft internationellt – även på ett praktiskt plan. Som alumn har jag fått delta i många intellektuella diskussioner och uppleva vänskap.

Susanna Miekk-oja
Alumn från matematisknaturvetenskapliga fakulteten

Frågan är kanske snarare varför jag inte skulle vara alumn. För mig är det en självklarhet. Jag har arbetat vid universitetet i över 50 år, så universitetet är en naturlig del av mitt liv. Jag har deltagit i många alumnevenemang och fester, både som uppträdande och som gäst. I fjol blev jag ständig medlem i Alumnföreningen. Ett lyckat projekt var när vi, för att fira Helsingfors universitets 375-årsjubileum, skapade en webbplats som presenterar 375 framgångsrika humanister. Många tyckte att det var ett bra tillfälle att ta en synlig plats i alumnlaget.

375humanistia.helsinki.fi

Arto Mustajoki
Alumn från humanistiska fakulteten

Jag lärde mig vad en alumn är först när mitt jobb vid utrikesministeriet förde mig till New York. I den amerikanska kulturen har man starka band till sitt universitet. Man håller kontakt med och understöder sitt alma mater. När jag kom tillbaka till Finland och blev pensionär började jag studera historia vid Öppna universitetet. Där hörde jag om Alumnföreningen och blev medlem. Det jag uppskattar mest med att vara medlem i Alumnföreningen är de intressanta föreläsningarna och resorna. Jag har fått nya vänner och återfunnit gamla. Årsfesten är alltid lika rolig. Jag har jobbat som frivillig och delat ut saft och gymbiljetter på universitetets inskriptionsdag. Frivilligarbetet är någonting jag gärna vill fortsätta med. Jag upplever fortfarande att Helsingfors universitet är mitt universitet och att jag när som helst kan gå in genom Porthanias svängdörrar.

Ritva Jolkkonen
Alumn från statsvetenskapliga fakulteten