Alumni Ambassador

Alumni Ambassador -tjänsten är ett enkelt sätt att hjälpa studerande engagera sig i arbetslivet och hitta sysselsättning. Alumner svarar på frågor om färdigheter viktiga för arbetslivet, om vilka studier som lönar sig för olika karriärsval, och hjälper studerande polera sina CV:n.

Hitta nya kontakter, gör ett viktigt volontärarbete och förstärk ditt självförtroende som expert – kom med i Alumni Ambassador -tjänsten!

 

Med hjälp av Alumni Ambassador -tjänsten kan du ta kontakt med våra ambassadörer, d.v.s. alumner som vill hjälpa studenter hitta sysselsättning. Att gå med i verksamheten är gratis för studerande och kräver inte medlemskap i Alumnföreningen.

1.  Kom med i programmet genom den nedanstående länken.
2.  Vänta på godkännande och ytterligare anvisningar från Alumnkontoret.   

 

Som ambassadör för tjänsten är du i kontakt med studerande och hjälper dem att effektivt hitta arbete.

1. Anmäl dig som frivillig Alumni Ambassador genom den nedanstående linken.
2. Vänta på godkännande och ytterligare anvisningar från Alumnkontoret.

TEO­LO­GISKA FAKULTETEN

Alumn i teologi, Karolina Kouvola, journalist / tohtoriopiskelija, Esbo stadsmuseum, LinkedIn-profil

Alumn i teologi, Markku Kotila, verkställande direktör, Finska Bibelsällskapet, LinkedIn-profil

Alumn i teologi, Karoliina Pakkanen, utbildningsplanerare, Helsingfors universitets juridiska fakultet, LinkedIn profil
"Vahvuuteni ovat työssä, joka ei liity kirkon alaan tai opettamiseen. Voin myös auttaa sinua kehittämään taitojasi työelämässä."

Alumn i teologi, Sari Vapaavuori, LinkedIn-profil

JURIDISKA FAKULTETEN

HU­MA­NIS­TI­SKA FAKULTETEN

Alumn från humanistiska fakulteten, Arja Suominen, vice generaldirektör, Finnair, LinkedIn-profil

Alumn i konsthistoria och pedagogik, Riikka Haapalainen, föreläsare, Aalto University, LinkedIn-profil

Alumn i engelsk översättning och tolkning, Suvi Seikkula, projektledare, Bellcrest Translations Ltd, LinkedIn-profil

Alumn i historia, Tapio Heiskari, expert inom utbildningspolitik, Suomen ylioppilaskuntien liitto, LinkedIn-profil

Alumn i historia, Katri Korolainen, kommunikationschef, Nuori kirkko ry, LinkedIn-profil

Alumn i historia, Anniina Kuronen, programdirektör, Vlerick Business School, Belgium, LinkedIn-profil
"Olen kiinnostunut auttamaan opiskelijoita tiellään kansainvälisiksi asiantuntijoiksi."

Alumn i historia, Mikko Myllykoski, upplevelseledare, Heureka, LinkedIn-profil

Alumn i historia, Pia Österman, verkställande direktör, Helsingfors universitets alumnförening, LinkedIn-profil

MA­TE­MATISK-NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Alumn i geografi, Teemu Hentunen, alumni analyytikko, King Abdullah University of Science and Technology, LinkedIn-profil
"Olen valmis auttamaan etenkin kysymyksissä liittyen kansainväliseen uraan."

MEDICINSKA FAKULTETEN

BIO- OCH MILJÖVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

PEDAGOGISKA FAKULTETEN

Alumn i pedagogik, Kirsi Santala, klasslärare, Tusby kommun, LinkedIn-profil

STATSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Alumn i nationalekonomi, Uki Lammi, Global Concept Lead, Nordea Markets, LinkedIn-profil
"Vahvuuteni asiantuntijana liittyvät rahoitukseen: pankkeihin ja markkinoihin. Minulla on myös kokemusta johdon konsultoinnista."

Alumn i nationalekonomi, Anna Mahlamäki, International Business Development Manager, SOLEMO Oy, LinkedIn-profil

Alumn i nationalekonomi, Jaakko Meriläinen, doktorand, Stockholms universitet, LinkedIn-profil

Alumn i nationalekonomi, Lauri Ström, förvaltare, OP, LinkedIn-profil
"Haluaisin etenkin neuvoa rahoitusalan työllistymiseen liittyvissä asioissa"

Alumn från statsvetenskapliga fakulteten, Reidar Wasenius, verkställande direktör, Finnish Business Angels Network, LinkedIn-profil

Alumn från statsvetenskapliga fakulteten, Sole Molander, företagare, The JuicePLUS+ Company ApS, LinkedIn-profil
"Voin auttaa etenkin yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä."

AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

VETERINÄRMEDICINSKA FAKULTETEN

Alumn i veterinärmedicin, Tuula Honkanen-Buzalski, seniorrådgivare, TLBona Oy, LinkedIn-profil
"Voin antaa neuvoja etenkin johtajuudesta sekä spesialisti ja tutkijapositioista."

SVENS­KA SOCIAL- OCH KOM­MU­NALHÖGS­KO­LAN

 

Alumni Ambassadors, d.v.s. våra "ambassadörer", är medlemmar i Helsingfors universitets alumnförening som gör frivilligarbete för att hjälpa nuvarande studerande att hitta syssälsättning. De har förbundit sig till att dela sin kunskap och till att erbjuda hjälp att svara på frågor om arbetslivet baserat på sin egen erfarenhet.

Alumnambassadörer kan svara på frågor, ge tips om jobb- eller praktikantplatser och bedöma CV:n. Det finns bara två krav på ambassadörerna: de måste ha en LinkedIn-profil och de måste binda sig till att svara på de frågor de får – även om svaret ibland kan vara "jag hinner inte hjälpa just nu".

Unga, akademiskt utbildade människor sysselsätts inte alltid med arbete som fullständigt motsvarar det de har studerat. Alumner är mycket motiverade att hjälpa nuvarande studerande att hitta bättre jobb snabbare. Ambassador-tjänsten möjliggör kontakt mellan alumner och studerande, till och med om det inte finns tid att träffas personligen.

Målet med tjänsten är att Helsingfors universitets studerande och nyutexaminerade kan hitta sysselsättning lättare, snabbare och på arbetsplatser som bättre motsvarar deras sakkunskap och utbildning.

Start Your Career | LinkedIn for Students

Studenter och frivilliga alumner går med i tjänsten på Alumnföreningens hemsidor. Båda parter får sedan exakta anvisningar om hur de skall tillvägagå.

Studenten känner igen alumnen genom texten på hens LinkedIn profilsida, och skickar ett meddelande åt alumnen enligt de givna anvisningarna. Alumnföreningen koordinerar verksamheten för att se till att ingen alumn belastas för mycket, och söker vid behov upp en ny alumn åt studenten om den första inte har tid att svara.

Alumnkontoret kontrollerar att alla som är med i tjänsten är nuvarande eller före detta studenter på Helsingfors universitet. Alumnföreningen fungerar som en aktiv mellanhand och som stödpunkt i Alumni Ambassador -tjänsten.

Besök Helsingfors universitets alumnförenings företagssida på LinkedIn och gå med i den slutna LinkedIn-gruppen. 

Alumn: Om du inte har ansökt om medlemsskap till Alumnföreningen, gör det här innan du ansluter dig till gruppen.

Student: Nuvarande studenter vid Helsingfors universitet kan ansluta sig till den slutna gruppen utan medlemsskap i Alumnföreningen för att hitta alumnambassadörer och arbetsmöjligheter.

Innan godkännande kontrolleras medlemskap och aktiv studerandestatus.