Att köpa ett ständigt medlemskap för 500€ är en investering i alumnverksamheten. Genom det ständiga medlemskapet stöder du framtiden och kontinuiteten i verksamheten.