Alltid

Att köpa ett ständigt medlemskap för 500€ är en investering i alumnverksamheten. Genom det ständiga medlemskapet stöder du framtiden och kontinuiteten i verksamheten.

Ständigt medlemskap passar dem som vill sköta sin medlemsavgift på en gång. Som medlemskategori är den populär. Som ständig medlem stöder du föreningens solvens och alumnverksamhetens framtid.

För att bevara det ständiga medlemskapets värde har alla betalningar placerats. Avkastningen är tillräcklig för att täcka alla tjänster till de ständiga medlemmarna och ge ett inflationsskydd. Med avkastningen ökar vi även fondens kapital.

Alumnföreningen erbjuder ständigmedlemmarna skräddarsytt program som specialinbjudningar och säsongsförmåner.

Betala ständigt medlemskap á 500 euro till kontot Helsingin yliopiston alumni ry, Nordea FI 3110113000204825. Skriv ditt namn och födelsedatum i meddelandefältet.

Du kan även använda nätbetalning via den eletroniska medlemsblanketten.