Dags för karriäruppföljningen – varje svar räknas

Enkätsvaren används till att utveckla universitetets utbildningsprogram och doktorsutbildningen. Responsen som gäller examina och sysselsättning är värdefull för den som ännu studerar.

Den riksomfattande karriäruppföljningen som genomförs av universitetens karriär- och rekryteringstjänsters nätverk Aarresaari riktar sig i höst till alla som avlagt magisterexamen 2012 eller doktorsexamen 2014.

För universiteten utgör enkätsvaren ett värdefullt material i arbetet med att utveckla utbildningen, undervisningen, studievägledningen och karriärvägledningen. Ett centralt mål är att utveckla studenternas arbetslivskompetens.

− Helsingfors universitet vill nå ut till så många som möjligt av de cirka 2 800 studenter som tagit högre högskoleexamen, barnträdgårdslärarexamen eller farmaceutexamen och de cirka 480 doktorerna, säger karriärvägledningsspecialisten Eric Carver på Karriärservicen.

Data om arbetslivet gagnar utvecklingen av studierna

Helsingfors universitet har utnyttjat data ur tidigare karriäruppföljningar i utbildningsreformen och i arbetet med att utveckla doktorsutbildningen.

Man är dock medveten om att arbetslivets omvandling ständigt skapar nya utmaningar för utvecklingen av universitetsutbildningen.

− Alla studenter förstår kanske inte vad deras egen expertis räcker till på arbetsmarknaden. Karriäruppföljningen ger nyttig information om karriäralternativen, konstaterar Carver.

”Vi hoppas folk ska svara på enkäten så att vi kan erbjuda studenterna de för arbetslivet viktigaste kunskaperna och färdigheterna.”

− Det bästa sättet att utvärdera examinas arbetslivsrelevans är att de som är i arbetslivet berättar hur deras studier gick och vad de med facit på hand anser att studierna borde ha innehållit mer av, säger generalsekreteraren för Studentkåren vid Helsingfors universitet Jannica Aalto.

I den föregående karriäruppföljningen upplevde nästan tre av fyra magistrar som utexaminerades 2011 att de hade ett arbete som motsvarade deras utbildning. Respondenterna var huvudsakligen tillfreds med examina, men önskade att de hade haft bättre färdigheter för övergången till arbetslivet.

Den som studerar idag har stor nytta av att det ingår arbetslivskontakter i studierna. Karriäruppföljningarna resulterar i nytt innehåll i examina.

− På det här sättet blir Helsingfors universitets alumner i fortsättningen allt kunnigare arbetstagare, säger Aalto avslutningsvis.

 

Universitetens karriäruppföljning

Universiteten använder enkäter för att samla information om hur deras studenter placerar sig i arbetslivet efter examen och om arbetslivets kompetensbehov.

Karriäruppföljningen genomförs av universitetens karriär- och rekryteringstjänsters nätverk Aarresaari.

Den aktuella karriäruppföljningen riktar sig till dem som tagit högre högskoleexamen, barnträdgårdslärarexamen eller farmaceutexamen 2012 och dem som tagit doktorsexamen 2014.

Informationen används bl.a. inom studievägledningen, i utvecklingen av utbildningen och undervisningen och i forskningen om universitetsutbildades yrkeskarriärer.

Svaren behandlas konfidentiellt och resultaten rapporteras så att enskilda respondenter inte kan identifieras. Materialet från uppföljningarna förvaras anonymiserat och i elektronisk form i Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

Läs mer om tidigare karriäruppföljningar

Läs mer:

Läs mer om: Utbildning