Internationell doktorand lockas av mångsidiga karriärmöjligheter

Finland är ett bra land att arbeta och bo i, säger doktoranden Tina Borke vid Kemiska institutionen. Hon efterlyser dock information om olika sysselsättningsmöjligheter.

Det är igen dags för karriäruppföljningen som genomförs av universitetens karriär- och rekryteringstjänsters nätverk Aarresaari. Vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten ser man fram emot att få färsk information om arbetslivet. Resultaten används till att utveckla utbildningen, men studenter och doktorander – både finländska och internationella – har också nytta av informationen.

– Studenternas osäkerhet inför framtiden skulle minska om de fick information om arbetslivets möjligheter, säger Tina Borke som skriver på en doktorsavhandling i makromolekylär kemi.

Söka jobb inom kemin en utmaning

Borke är född i Tyskland men kom till Finland efter att ha skrivit sin magisteravhandling i Sverige. Hon blev doktorand i kemi vid Helsingfors universitet efter att en bekant hade tipsat om ett samarbetsprojekt med farmaceuterna i Vik. Borke har följt sysselsättningsläget i några års tid. Hennes uppfattning är att det har blivit svårare att hitta jobb inom kemin.

– Ibland har någon från vårt laboratorium haft tur med att söka jobb, men det har också hänt att någon varit tvungen att söka i ett år eller två. Alla har inte fått jobb som forskare, men nog som lärare, säger Borke.

Själv är hon intresserad av att jobba inom farmacin. De stora arbetsgivarna som Orion eller Neste är lätta att komma ihåg när man söker jobb. Däremot blir de mindre företagen och uppstartsföretagen ofta förbisedda.

– Överlag vore det intressant att veta om de som har avlagt en examen i kemi upplever sin examen som nyttig och om de har lyckats få ett jobb som motsvarar deras examen.

Utveckla utbildningen och tro på framtiden

Borkes projektgrupp arbetar med att utveckla ett polymersystem som kan användas till att bota ögonsjukdomar. I doktorsutbildningen arbetar doktoranden ofta mycket självständigt, vilket kräver en förmåga att hantera projekt och lösa problem. Det vore bra om utbildningen kunde lära ut mjuka färdigheter, eftersom man inte träffar sina samarbetspartner värst ofta.

– Inom kemin hör t.ex. analytiska färdigheter och förmågan att identifiera formler till styrkorna. Det finns plats för förbättring när det gäller att lära ut interaktionsfärdigheter och ledarskap. Till exempel när det gäller att handleda graduskribenter blir du mer eller mindre kastad i kallt vatten och får själv lära dig simma.

Arbetssökning är en aktuell fråga också för Borke.

– Den som just nu har ett jobb kanske minns osäkerheten under studietiden när man inte visste vad framtiden skulle föra med sig. Det skulle vara trevligt att få höra av tidigare studenter vart det lönar sig att söka sig och vilka färdigheter det krävs när man tar steget ut i arbetslivet.

Det här kan också intressera dig:

Dags för karriäruppföljningen – varje svar räknas

Uni­ver­si­te­tens kar­riärupp­följ­ning

Universiteten använder enkäter för att samla information om hur deras studenter placerar sig i arbetslivet efter examen och om arbetslivets kompetensbehov.

Karriäruppföljningen genomförs av universitetens karriär- och rekryteringstjänsters nätverk Aarresaari.

Den aktuella karriäruppföljningen riktar sig till dem som tagit högre högskoleexamen, barnträdgårdslärarexamen eller farmaceutexamen 2012 och dem som tagit doktorsexamen 2014.

Informationen används bl.a. inom studievägledningen, i utvecklingen av utbildningen och undervisningen och i forskningen om universitetsutbildades yrkeskarriärer.

Svaren behandlas konfidentiellt och resultaten rapporteras så att enskilda respondenter inte kan identifieras. Materialet från uppföljningarna förvaras anonymiserat och i elektronisk form i Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

Läs mer om tidigare karriäruppföljningar