Teologiska fa­kul­te­tens prak­tis­ka an­vis­ning­ar om un­dan­tags­si­tu­a­tio­nen

Helsingfors universitet har utlyst undantagstillstånd p.g.a. coronaviruset.

Uppdaterad 25.5

Observera att fr.o.m. 16.3.2020 finns all information om situationen med coronaviruset på Helsingfors universitets ovannämnda externa webbplatser. Flamma och e-postlistor används inte längre för att informera om situationen.

På den här sidan finns bara pre­ci­se­ra­de in­struk­tio­ner om undantagssituationen för teologiska fakulteten.

  • Pre­ci­se­ran­de in­struk­tio­ner om undantagssituationen för studenter vid teologiska fakulteten (på finska).
  • Inställda evenemang: Konventet 26.3 (programansvaren flyttas till senare konvent). Forskningseftermiddagen 21.4.
  • Evenemang som skjutits upp eller ändrats: Forskningsdagarna i teologi och religion har skjutits upp till 10–11.9. Aftonskolan 2.4 skjuts upp till 18.5. kl 14–16. Nämnden för kommunikation och samhällssamverkan sammanträder elektroniskt. Forskningskommittéerna sammanträder elektroniskt.
  • Om problem uppstår kan lärare även kontakta utbildningsprogrammens ledare.