Humanistiska fakultetens praktiska anvisningar om undantagssituationen

Helsingfors universitet har utlyst undantagstillstånd p.g.a coronaviruset.

Uppdaterad 29.5.

Centrumcampus och humanistiska fakultetens pre­ci­se­ra­de in­struk­tio­ner om undantagssituationen.

Ordnande av undervisning vid humanistiska fakulteten under sommaren och hösten
 
  • Påminnelse: läraren uppdaterar uppgifterna om hur kursen genomförs på kurssidan. Om du inte känner till användningen av kurssidan, se anvisningen.
  • Tekniska verktyg såsom mikrofoner och hörlurar: Vi rekommenderar att var och en skaffar nödvändiga tillbehör till rimliga priser självständigt, eftersom det för närvarande är långsamt och svårt att leverera tillbehör till Forsthuset.  För inspelningar med högre kvalitet kan var och en individuellt reservera Unitube-lokal. Se anvisningar på sidan Instruktioner för undervisning.
  • All undervisning och alla tentamen ordnas på distans under juni och juli. Ett undantag utgörs av prov för rätt till valfria studier (s.k. nivåprov), som ordnas som fysiska provtillställningar, eftersom de anses vara kritiska med tanke på studiernas framskridande.
  • Sommarens fakultetstenter ordnas med alternativa prestationsmetoder. Anmälan till tenterna slutar 31.5. Se nedan anvisningar om sommarens prestationer.
  • Introduktion och orientering till studierna ordnas på distans i slutet av augusti.
  • I universitetets returplan konstateras i fråga om första perioden ht 2020 att undervisningen och övrig verksamhet inleds normalt med undantag av massundervisningstillfällen; webbundervisning är fortfarande möjligt. Det är dock bra att lärarna förbereder sig på att genomföra undervisning under första perioden också som distansundervisning på grund av osäkerheten i situationen.
  • Pedalektorerna planerar också anvisningar till stöd för planeringen av eventuell hybridundervisning under hösten, så att en del av de studerande kan slutföra samma kurs i närundervisningen och en del på distans, om situationen kräver det. När höstens undervisning planeras borde man förbereda sig på att man kan bli tvungen att återgå till distansundervisning.
Sommarprestationer och sommartentamena:
 
  • När man överväger alternativa prestationssätt för sommartentamen kan man få hjälp av pedalektorer samt av anvisningar från HYPE och undervisningsarbete. I många fall ersätts en sommartent av en skriftlig inlärningsuppgift eller en genomtänkt Moodle-tent, se närmare anvisningar för att göra en bra distanstent. Även språkversionerna (svenska och engelska) finns. Det lönar sig för läraren att meddela om ersättande prestationer på kurssidan. Det är också bra att lägga till närmare anvisningar för de studerande, t.ex. studerandes anvisningar för Moodle-tentamen. Studenten kontrollerar i första hand på kurssidan hur man avlägger studieavsnittet. Om det inte finns någon information där, ska studenten kontakta läraren inom en vecka från att anmälan till tenten har slutat, senast 7.6.