Helsingfors universitetet följer situationen med coronaviruset

Aktuell information för studerande vid Öppna universitetet.

Denna nyhet har uppdaterats 12.6.2020. 

På grund av coronavirusepidemin ordnas det fr.o.m. 18.3.2020 ingen närundervisning och inga traditionella tentamina vid Helsingfors universitet. Öppna universitetets sommarstudierna ordnas på webben eller genom alternativa prestationssätt i stället för närundervisning.

 • Om det sker ändringar i dina pågående eller kommande studier, meddelas du per e-post och/eller via lärplattformen (Moodle eller MOOC).  Ändringarna förs också in i undervisningsprogrammet. 
   
 • Öppna universitetets studierådgivning betjänar dig per e-post, chatt och telefon. För tillfället ordnas ingen mottagning för studierådgivning. 
   
 • Om du har frågor som gäller dina pågående studier kan du kontakta läraren eller den utbildningsspecialist som ansvarar för studierna. Du når läraren bäst via lärplattformen (Moodle eller MOOC).
   
 • Utom Kajsahuset är Helsingfors universitets bibliotek tills vidare stängda på grund av det undantagstillstånd som coronaviruset orsakat. Böcker kan lånas med undantagsarrangemang. Läs mer: Bibliotekets tjänster under undantagstillståndet 
   
 • Helsingfors universitets lokaler (inkl. lärocentret Aleksandria och Tankehörnan är stängda tillsvidare.

Läs mera: