MIDI aktivt med i ESA RN15 Midterm Conference vid Helsingfors universitet

Forskningsgruppen The Migration and Diaspora Research group (MIDI) vid Svenska social- och kommunalhögskolan stöder aktivt European Sociological Associations (ESA) konferens ”The Challenge of a Global Sociological Imagination”.

Konferensen ordnas av ESA:s forskningsnätverk 15 om global, transnationell och kosmopolitisk sociologi och äger rum vid Helsingfors universitet 19-20 april 2018.

Konferenstemat ”The Challenge of a Global Sociological Imagination” är starkt knutet till MIDI-ledaren Östen Wahlbecks Finlands Akademi-finansierade forskningsprojekt ”Transnationalism som en social resurs bland diasporagrupper”. Wahlbeck är universitetslektor i sociologi vid Svenska social -och kommunalhögskolan.

Akademiprojektets forskningsgrupp ordnar en workshop under konferensen med titeln ”Social Capital in Transnational and Diaspora Communities”. Workshopen leds av Sanna Saksela-Bergholm. Workshopen ger forskningsgruppen en utmärkt möjlighet att diskutera sin forskning med andra inom ämnesområdet i en stimulerande internationell miljö.

Dessutom är flera medlemmar av MIDI aktivt involverade i planeringen av konferensen. Peter Holley och Sanna Saksela-Bergholm har jobbat hårt för att möjliggöra konferensen som en del av en ESA-nätverkets lokal konferensarbetsgrupp och de kommer tillsammans med Saara Koikkalainen, Mari Toivanen och Östen Wahlbeck att leda workshops under konferensen.

MIDI-forskningsgruppen ser fram emot att välkomna ca 75 internationella gäster till Helsingfors universitet och konferensen.

Läs mer om: Samhälle & ekonomi