Huvudsidorna på webbplatsen Helsinki.fi har förnyats
Helsingfors universitets webbplats håller på att förnyas. Huvudsidorna som nu har publicerats är en mångsidig källa till information om forskning, undervisning och samarbetsmöjligheter. På webbplatsen hittar du information om att söka till universitetet och studier som är öppna för alla.
Hela webbplatsen förnyas stegvis

Helsingfors universitets webbplats är exceptionellt stor till både antal sidor och antal besökare. I fjol steg antalet användare till 16,5 miljoner. Användarna läste universitetets olika webbsidor 42 miljoner gånger.

De nya huvudsidorna innehåller exempelvis:

  • Universitetets mångsidiga utbildningsutbud och anvisningar för sökande – även gällande den gemensamma ansökan som börjar 17.3.
  • Kurser som är öppna för alla, många webbkurser och möjligheter till kontinuerligt lärande.
  • Mångsidig information om forskningen vid universitetet allt från forskare till institut, från vetenskapsområden till forskningsgrupper och från strategiska profileringsområden för forskning till spetsforskningsenheter.
  • Tjänster och samarbetsmöjligheter för alumner, företag, donatorer och universitetets vänner.

Från huvudsidorna kommer man smidigt till nyheter, personsökning och fakulteternas, forskningsgruppernas och utbildningsprogrammens sidor.

I mars öppnas en omfattande sökfunktion för utbildningar. Den innehåller hela undervisningsutbudet, från kandidatprogram till doktorsutbildning. Hållbarhet och ansvar får också nya, ännu mångsidigare sidor under våren.

Utöver förbättringar i innehållet har vi i webbplatsreformen fäst särskild vikt vid resultaten av olika användartest och de förbättringsförslag som kommit fram i dem. Webbplatsen har fått en mera användarvänlig navigering och en ny sökfunktion. Den nya visuella profilen eftersträvar en tidlös fräschör.

För användarna är den nya webbplatsen ett fönster till universitetets värld:

– Vårt mål är att alla ska ha tillgång till forskningen, lärandet och utbildningen vid universitetet via webbplatsen Helsinki.fi, säger kommunikationschef  Susanna Rautio.

Fakultetssidornas nya versioner publiceras under senvåren och sommaren

Inom projektet funderade vi noga på när de nya huvudsidorna skulle publiceras. Tidpunkten påverkades bland annat av tidsplanen för studentantagningen: den nyss avslutade antagningen till internationella magisterprogram och den gemensamma ansökan som snart ska börja. 

När det handlar om en webbplats med över 30 000 sidor, hundratals sidor för enheter och forskningsgrupper och 1 800 innehållsproducenter måste förnyelsen ske stegvis. Då kan vi hålla i trådarna för delprojekten och innehållsproducenterna får säkert tillräckligt med stöd.

De välbesökta fakultetssidornas nya versioner publiceras under senvåren och sommaren. Utbildningsprogrammens och forskningsgruppernas nya sidor publiceras i slutet av året.

Under övergångsskedet finns de nya sidorna på adressen www.helsinki.fi, medan Helsingfors universitets övriga webbsidor tillfälligt använder adressen www2.helsinki.fi. Vi sörjer för att sidorna hittas med hjälp av omstyrning.

Ytterligare information:

- Paula Durston, projektchef för förnyelsen av webbplatsen Helsinki.fi

- Susanna Rautio, kommunikationschef