Det händer och sker under universitetets jubileumsvecka!

Bekanta dig med Helsingfors universitet, delta i rundvandringar!

Helsingfors universitet är i dag ett av världens främsta universitet, ett mångvetenskapligt akademiskt samfund med verksamhet på fyra campus. Universitetet har 11 fakulteter, mer än 8 000 anställda och cirka 30 000 studerande. Välkommen att bekanta dig närmare med universitetets campus under vår jubileumsvecka 23−27.3.2015!

Måndag 23.3 kl. 14−15: Miljön i förändring, Campus Vik. Rundvandringen startar vid Infocenter Koronas huvudingång, Viksbågen 11. Vi bekantar oss med arkitekturen och byggnaderna på campus och besöker växthusen. Rundvandringen är tillgänglig för funktionshindrade men vi promenerar mycket. Guider: konsthistoriestuderandena Iina Schwanck och Saara Seppälä. Språk: finska.
Måndag 23.3 kl. 15−16: Hälsa och medicin, Campus Mejlans. Rundvandringarna startar i Haartman-institutets entréhall, Haartmansgatan 3. Vi bekantar oss med sjukhus- och campusområdets historia och aktuell forskning, och får höra om Campus Mejlans som studiemiljö. Rundvandringen är tillgänglig för funktionshindrade. Guider: konsthistoriestuderandena Maija Korvenkangas och Elmo Holopainen. Språk: finska.
Måndag 23.3 kl. 16−17: Centrumcampus många ansikten. Rundvandringen startar utanför Kajsabibliotekets huvudingång, Fabiansgatan 30. Vi bekantar oss bl.a. med Topelias kvarter och Statsvetenskapliga fakultetens mångsidiga studie- och forskningsmiljö. Guider: konsthistoriestuderandena Essi Lepistö och Mirja Nevalainen. Språk: finska.
Måndag 23.3 kl. 17−18: De exakta vetenskapernas värld – Campus Gumtäkt. Rundvandringen startar utanför Physicums huvudingång, Gustaf Hällströms gata 2. Vi bekantar oss med Campus Gumtäkts arkitektur, eminenta forskare och forskning. Guider: konsthistoriestuderandena Anni Mäkilammi och Linda Mitts. Språk: finska.
Tisdag 24.3 kl. 16−17: Framtidens lärande, Brobergsterrassen. Rundvandringen startar vid infotavlan, Brobergsterrassen 1−5. Vi bekantar oss med Beteendevetenskapliga fakultetens lokaler och får höra om Brobergsterrassens historia och nutid. Rundvandringen är tyvärr inte tillgänglig för rörelsehindrade. Guider: konsthistoriestuderandena Michelle Orenius och Jonni Korhonen. Språk: finska.
Tisdag 24.3 kl. 16.30−17.30: Hälsa och medicin, Campus Mejlans. Rundvandringarna startar i Haartman-institutets entréhall, Haartmansgatan 3. Vi bekantar oss med sjukhus- och campusområdets historia och aktuell forskning, och får höra om Campus Mejlans som studiemiljö. Rundvandringen är tillgänglig för funktionshindrade. Guider: konsthistoriestuderandena Maija Korvenkangas och Elmo Holopainen. Språk: finska.
Onsdag 25.3 kl. 14−15: Miljön i förändring, Campus Vik. Rundvandringen startar vid Infocenter Koronas huvudingång, Viksbågen 11. Vi bekantar oss med arkitekturen och byggnaderna på campus och besöker växthusen. Rundvandringen är tillgänglig för funktionshindrade men vi promenerar mycket. Guider: konsthistoriestuderandena Iina Schwanck och Saara Seppälä. Språk: finska.
Torsdag 26.3 kl. 14.30−15.30: Framtidens lärande, Brobergsterrassen. Rundvandringen startar vid infotavlan, Brobergsterrassen 1−5. Vi bekantar oss med Beteendevetenskapliga fakultetens lokaler och får höra om Brobergsterrassens historia och nutid. Rundvandringen är tyvärr inte tillgänglig för rörelsehindrade. Guider: konsthistoriestuderandena Michelle Orenius och Jonni Korhonen. Språk: finska.
Torsdag 26.3 kl. 16−17: Centrumcampus många ansikten. Rundvandringen startar utanför Kajsabibliotekets huvudingång, Fabiansgatan 30. Vi bekantar oss med Topelias kvarter och Statsvetenskapliga fakultetens mångsidiga studie- och forskningsmiljö. Guider: konsthistoriestuderandena Essi Lepistö och Mirja Nevalainen. Språk: finska.
Torsdag 26.3 kl. 17−18: De exakta vetenskapernas värld – Campus Gumtäkt. Rundvandringen startar utanför Physicums huvudingång, Gustaf Hällströms gata 2. Vi bekantar oss med Campus Gumtäkts arkitektur, eminenta forskare och forskning. Guider: konsthistoriestuderandena Anni Mäkilammi och Linda Mitts. Språk: finska.
Fredag 27.3 kl. 16.00−17.30: Helsinki Walks rundvandring: Universitetet bygger upp Finland. Vi bekantar oss med Senatstorget och Kronohagen och får höra om universitetets betydelse för Finlands och huvudstadens utveckling. Guide FD Kati Katajisto. Språk: finska.
Lördag 28.3 kl. 12.00–13.30: Helsinki Walks rundvandring: Kejsarna, universitetet och Helsingfors. Under promenaden bekantar vi oss med det ”ryska” Helsingfors och universitetet under 1800-talet. Vi får höra om kejsarnas betydelse för Helsingfors och universitetets utveckling. Guide HuK Iisa Aaltonen. Språk: finska.
Lördag 28.3 kl. 10.00–11.30: Helsinki Walks rundvandringar: Professorstigar och studentliv. Under promenaden kommer att visas hur betydelsefullt Universitetet har varit för tillblivelsen av Finlands kultur, politik och identitet. Studenterna och deras organisationer och manifestationer har spelat en central roll för den ideologiska utvecklingen i huvudstaden. Prof. Laura Kolbe guidar rundvandringen. Språk: svenska.

Det akademiska Helsingfors. Öppet hus hos studentföreningarna 26–28.3

Studenterna har alltid varit universitetets viktigaste resurs. Universitetets studentnationer är tvärvetenskapliga föreningar som samlar studenter från olika discipliner. Välkommen till öppet hus i studentföreningarna och nationerna!

Torsdag 26.3 kl. 10−18: Öppet hus − Helsinki Think Company. Berggatan 5. Helsinki Think Companys verksamhet och evenemang. Information om akademiskt entreprenörskap. Kaffeservering. Språk: finska.
Torsdag 26.3 kl. 11 & kl. 17.00: Lär känna Satakuntatalo − Satakuntalainen Osakunta Satakuntatalo, Lappbrinken 1 A 3. Nationsaktiva studenter ordnar två rundvandringar (à 45 min.) på nationen och presenterar byggnaden och nationen. Språk: finska.
Torsdag 26.3 kl. 17-18: Stark ström med egna vågor går genom hafvet – en inblick i Nylands Nation. Nylands Nation, Kaserngatan 40. Vi kommer att göra en rundvandring i nationshuset och bekanta oss med nationens och husets historia samt konstverk. Språk: svenska.
Torsdag 26.3 kl. 17−20: I skola hos kandidaterna − Lääketieteenkandidaattiseura Euphoria, Sörnäs strandväg 33 C. I klubblokalen Euphoria ordnar medicine studenterna olika praktiska workshops med medicinsk anknytning. Kaffeservering. På plats finns också de populära nalleläkarna som behandlar och botar barnens leksaker. Språk: finska, svenska, engelska.
Torsdag 26.3. Klo 17−19: ÅN, ÖFN och ÅSFH − nu och då. Mannerheimvägen 5 A, 4. våningen. ÅN, ÖFN och ÅSFH - nu och då är ett workshopliknande evenemang, där medlemmar ur föreningarna berättar om hur organisationerna och nationslivet ser ut i nu tid och hur det sett ut förr. Organisatör: Östra Finlands Nation, Åbo Nation, Åländska studentförening i Helsinfors. Språk: svenska.
Torsdag 26.3 kl. 17.30−19.00: Hyvät Martats Garderobsjippo! Alexander, Domus Gaudium, Alkärrsgatan 11. På marthaföreningen Hyvät Martats garderobjippo får du höra om kläders miljöpåverkan och hur du kan skapa en funktionell garderob. Klädbytarhörna. Evenemanget anknyter till marthornas garderobtema: http://www.martat.fi/kodinhoito/garderobi/. Språk: finska, engelska.
Torsdag 26.3 kl. 18−20: Savolainen Osakunta och Varsinaissuomalainen Osakunta presenterar sig och sin lokal! Nya studenthuset, Mannerheimvägen 5 A, 6 vån. Studentnationerna Savolainen Osakunta och Varsinaissuomalainen Osakunta presenterar sin verksamhet och sina lokaler. Språk: finska.
Torsdag 26.3 kl. 18−20: Hur jag blev den jag blev − ESO Nya studenthuset, Mannerheimvägen 5 A, 4 vån. Eteläsuomalainen osakunta (ESO) är en av Helsingfors universitets 15 studentnationer. ESO grundades 1905 och är en tvärvetenskaplig förening med ett brett utbud av aktiviteter som samlar studenter från Nyland som studerar vid Helsingfors universitet och andra universitet och högskolor. Avsikten är att sammanföra seniorer och nuvarande nationsmedlemmar med arbetslivet som tema. Gästerna är ESO-seniorer som är aktiva i arbetslivet. Tillsammans diskuterar man bland annat vilka nationslivets lärdomar som har varit nyttiga i arbetslivet. Publiken kan ställa frågor om arbetslivet och nationen, och vi avslutar med att ordet är fritt. Det bjuds på kaffe och bakverk av nationens damer. Välkommen! Språk: finska.
Torsdag 26.3 kl. 18−21: Österbottnisk kväll – Österbottniska nationerna
Ostrobotnia, Tölögatan 3 A, 5 vån. Samkväm på traditionellt österbottniskt vis. Välkommen! Språk: finska, svenska.
Fredag 27.3 kl. 16−21: Vad är kognitionsvetenskap egentligen? – Intelligenzia ry Gustavus Rex, Domus Gaudium, Alkärrsgatan 11. Korta föredrag och diskussion om kognitionsvetenskap och kognitionsvetarnas ämnesförening Intelligenzia r.y. Välkommen! Språk: finska, engelska.
Lördag 28.3 kl. 12.00–16.30: Pop up-café Rupla, Setenta & SUB ry Humanistklustret, Nya studenthuset, Mannerheimvägen 5 A, 5 vån. Ämnesföreningarna för engelska, spanska och ryska ordnar tillsammans ett pop up-café och bjuder på te, kaffe och bakverk. Språk: finska, engelska, spanska, ryska.
Lördag 28.3 kl. 14.00–15.30: Lördagsdans – Savolaisen Osakunnan Soitannollinen Seura (SOSSU). Vinni, Nya studenthuset, Mannerheimvägen 5 A, 6 vån. Savolainen Osakuntas orkester presenterar sig och spelar dansmusik. På Vinnis dansgolv ryms ett tjugotal par i taget, men det går också att njuta av musiken utan att dansa. Språk: finska.

Öppet hus på Helsingfors observatorium

Onsdag 25.3 kl. 12–16: Öppet hus på Helsingfors observatorium, Kopernikusvägen 1. Observatoriet är ritat av C.L. Engel och blev färdigt 1834. Under sin mångskiftande historia har observatoriet varit både forskningsinstitut och professorsbostad. På observatoriets utställning visas bland annat meteoriter som hittats i Finland. Observatoriet är en del av Helsingfors universitetsmuseum.

Se och upplev Helsingfors universitetsmuseums nya utställning i museets nya lokaler i universitetets huvudbyggnad!

Från fredag 27.3.2015. Måndag–fredag 12−18, lördag 12−16. Fabiansgatan 33, 3 våningen. Fritt inträde. Med tankens kraft – Helsingfors universitets historia 1640–2015 är en utställning om vetenskap och konst, forskare och studenter. Den berättar Finlands äldsta universitets, Helsingfors universitets, mångskiftande historia från grundandet av Kungliga Akademien i Åbo 1640 till våra dagar. Humoristiska kortfilmer skildrar studentlivet under fyra olika tidsperioder. Vad har förändrats under de 375 åren – eller har något förändrats?