Finland 100

VETENSKAP MED GEMENSAMMA KRAFTER

Helsingfors universitet söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten. Med vetenskapens kraft har universitetet byggt samhället, bildningen och välfärden sedan 1640. Temat för jubileumsåret Finland 100 är samverkan och Helsingfors universitet är med och skapar lösningar för framtida välfärd i samarbete mellan vetenskapssamfundet och samhället. Jubileumsåret lyfter fram vetenskapen så att alla kan ta del av den genom många olika upplevelser. Se programmet och kom med och skapa en bättre framtid med oss!