När du har genomfört alla studier som ingår i ditt huvudämnes examensfordringar kan du utexamineras från Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten antingen som agronomie- och forstkandidat eller magister, eller som kandidat eller magister i livsmedelsvetenskaper, beroende på vilka studier du har genomfört. När du utexamineras får du ett intyg över din examen av fakulteten.