Det riksomfattande avtalet om flexibel studierätt (JOO-studierätt) ger grundexamens- och forskarstuderande rätt att i sin examen inkludera studier vid ett annat finländskt universitet. JOO-studierna är avgiftsfria. Den studerande måste vara anmäld som närvarande vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och genomföra studier vid ett annat universitet.

Syftet med flexibel studierätt är att utvidga universitetets (hemuniversitetets) studieutbud, utöka valmöjligheterna och stöda studiegången. För de studerande erbjuder den flexibla studierätten en möjlighet att foga lämpliga studier från andra universitet till sin examen och att utnyttja andra universitets experter och specialområden för sina studier.

JOO-ansökan