Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten passar alla som är intresserade av hållbart utnyttjande av naturresurserna i Finland och i hela världen.

Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten kan du avlägga

  • kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper eller agronomie- och forstkandidatexamen
  • magisterexamen i livsmedelsvetenskaper, filosofie magisterexamen eller agronomie- och forstmagisterexamen
  • licentiatexamen i livsmedelsvetenskaper eller agronomie- och forstlicentiatexamen
  • doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper, filosofie doktorsexamen eller agronomie- och forstdoktorsexamen.

Kandidatexamen är en lägre högskoleexamen och magisterexamen en högre högskoleexamen. Licentiatexamen och doktorsexamen är vetenskapliga påbyggnadsexamina.

Det finns en begränsad möjlighet att även komma in i Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten via skild ansökan eller JOO-studierättighet.