Yhteistyö

Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) on sekä kansallisesti että kansainvälisesti aktiivinen toimija yliopistopedagogiikan tutkimuksessa sekä tutkimusperustaista kehittämistä koskevassa yhteistyössä. Yliopisto-opetuksen ja oppimisen tutkimuksen osalta keskuksellamme on laajat ja monitieteiset yhteistyöverkostot. Yhteistyömme toteutuu konkreettisesti tutkimushankkeissa, yhteisjulkaisuissa, tutkijavierailuissa sekä väitöskirjaohjauksessa. Tutkimusperustaisen yliopisto-opetuksen kehittämisen osalta teemme yhteistyötä opetussuunnitelmatyössä, hyvien pedagogisten käytäntöjen levittämisessä, opetusvierailujen muodossa sekä opetuksen laatutyöhön liittyvissä kysymyksissä.