HowULearn

HowULearn (ent. Learn) on Helsingin yliopiston käytössä oleva oppimisen ja opetuksen tukijärjestelmä, joka pohjautuu tutkimukseen. HowULearn-järjestelmässä opiskelijat vastaavat kysymyksiin ja väittämiin, jotka perustuvat yliopisto-oppimisen teoriaan ja yliopistopedagogiseen tutkimukseen. Järjestelmän sisältöjen tutkimusperustaisuus mahdollistaa palautteen käsittelemisen aiempaa monipuolisemmin. Järjestelmä on otettu koko yliopiston käyttöön lukuvuoden 2014–2015 aikana. Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) vastaa kyselyn tutkimuspohjaisesta kehittämisestä.  HYPEn lisäksi Helsingin yliopiston opetusteknologiakeskus tarjoaa tukea kyselyn käyttäjille yliopistossa ja tiedekunnissa.