Yliopistopedagogiikan keskus tarjoaa yliopistopedagogiikan henkilöstökoulutusta Helsingin yliopiston opettajille ja opettaville tutkijoille. Pedagogisen kelpoisuuden tuottavan koulutuksen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä, ja koostuu perusopinnoista (25 op) ja aineopinnoista (35 op).

Haku kevään 2018 alkaviin yliopistopedagogiikan koulutuksiin on lokakuussa!

Lisätietoja koulutuksen ajankohdista ja koulutukseen hakeutumisesta on yliopiston intranetissä Flammassa.