Henkilöstö

HYPE Kuva/Photo: Veikko Somerpuro

Yliopistopedagogiikan keskuksessa työskentelee yliopistonlehtoreita sekä tutkijoita.

HYPE tekee läheistä yhteistyötä Helsingin yliopiston opettajien akatemian kanssa.