Aka­tee­mis­ten asian­tun­ti­ja­tai­to­jen mal­lit kou­lu­tus­oh­jel­mien tuek­si

Yliopistopedagogiikan tutkijat ja asiantuntijat kehittivät akateemisten asiantuntijataitojen mallit yhteistyössä opintopsykologien ja urapalvelujen kanssa. Mallien tavoitteena oli tehdä näkyväksi, minkälaisia erilaisia asiantuntijataitoja tutkintojen tulisi tuottaa opintojen eri vaiheissa sekä kandi- että maisteritasoilla.

Malleissa on pyritty kuvaamaan taitoja, jotka ovat yhteisiä kaikille tieteenaloille.