Ruokintaklinikka
Ruokintaklinikan tavoite on tarjota koiran ja kissan omistajille sekä eläinlääkäreille eläinravitsemuksen asiantuntijaosaamista.

Eläinlääkärin tekemän sairausdiagnoosiin liittyvän ravitsemuksellisen syyn selvittäminen ja sitä seuraavan laskennallisen ruokintasuunnitelman ja ohjeiden laatiminen vaatii tyypillisesti muutaman päivän asiantuntijatyötä, johon eläinlääkärillä ei ole vastaanottoajan puitteissa resursseja. Pääosa ruokinnan suunnitteluun kuluvasta työstä tapahtuukin asiakkaan klinikkakäynnin jälkeen. Huolellinen perehtyminen eläimen ruokintaongelmaan ja asiakkaan neuvonta nopeuttavat eläimen paranemista, edistävät sen hyvinvointia, vähentävät turhia lääkekuureja ja hoitokustannuksia.

Eläinravitsemuksen asiantuntija antaa ravitsemusneuvontaa, selvittää ongelman taustalla mahdollisesti olevia ruokintaperäisiä syitä, suunnittelee koirille ja kissoille yksilöllisiä ruokavalioita ja seuraa niiden toteutusta. Helsingin yliopiston eläinsairaalan ruokintaklinikan asiantuntijoiden työhön kuuluvat lisäksi eri sairauksien vaatimien ravitsemushoitojen suunnittelu.

Yliopistollisen eläinsairaalan ruokintaklinikan asiantuntijat toimivat eläinlääkäri-agronomi työparina sekä vastaanotolla että varsinaisessa laskennallisessa ruokinnan suunnittelussa. Ruokintaklinikalle tullaan pääsääntöisesti eläinlääkärin lähetteellä, minkä vuoksi myös eläimen oma hoitava eläinlääkäri osallistuu hoidon toteutukseen ja seurantaan.

Terveen koiran tai lievistä ruokintaongelmista kärsivän koiran kohdalla ajan voi varata suoraan ajanvarauksesta.

Voitte varata neuvontakäynnin ajan pieneläinsairaalan ajanvarauksen numerosta: 02941 57201. Otamme vastaan asiakkaita kaikkialta Suomesta. Klinikkakäynti maksaa 260 euroa, ja se maksetaan eläinsairaalan vastaanottoon.

Ruokintaklinikka on avoinna kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä perjantaina, mutta joskus myös lauantaisin. Kiireellisissä tapauksissa voitte ottaa yhteyttä muulloinkin ja tiedustella onko meillä mahdollisuus ottaa asiakas vastaan aiemmin. Ruokintaklinikan vastaanottopäivät saat ajanvarauksesta.

Koiran ruokavaliota seurataan ruokapäiväkirjan avulla 7 päivän ajan ennen neuvontakäyntiä. Kaikki koiralle annetut ruuat kirjoitetaan ruokapäiväkirjaan. Ruuan tai raaka-aineen määrä punnitaan tarkasti ja ilmoitetaan grammoina.  Laskennallisessa ruokinnan suunnittelussa ei käytetä tilavuusmittoja. Lisäksi tarvitaan tietoja koiran pidemmän aikavälin ruokintahistoriasta. Niistä on hyötyä ruokintaongelman ratkomisessa ja ruokinnan suunnittelussa erityisesti allergiatapauksissa.

Eläinlääkärin lähete, hoito- ja ruokintahistoria sekä ruokapäiväkirja toimitetaan 5 päivää ennen neuvontakäyntiä Riitta Kempen osoitteeseen: koirakonttori @ gmail.com.  

Ruokintaklinikan yhteydessä kerätään tutkimustietoa koirien ruokinnasta. Ennen ensimmäistä neuvontakäyntiä omistaja voi halutessaan täyttää myös DOGRISK-tutkimuksen ruokintakyselyn täällä.

Neuvontakäyntiin varataan aikaa 1h. Omistaja tuo koiran vastaanotolle, jossa se punnitaan ja sen lihavuuskunto arvioidaan. Neuvontakäynnin aikana selvitämme ruokintaongelman taustoja ja käymme läpi asiakkaan elämäntilanteeseen sopivia hoito- ja ruokintavaihtoehtoja. Koiran pitkän aikavälin ruokintahistoria käydään tarkasti läpi, joten siihen on hyvä varautua etukäteen muistiinpanoin. Jos koira vaatii jatkotutkimuksia, siitä voidaan ottaa veri-, uloste- tai virtsanäyte. Tässä tapauksessa paaston (8h) tarpeellisuus arvioidaan erikseen ennen käyntiä ja asia kannattaa varmistaa henkilökunnalta samalla, kun toimittaa ruokapäiväkirjan.

Ruokintaongelman syyn selvittäminen ja sitä seuraavan laskennallisen ruokintasuunnitelman ja ohjeiden laatiminen vaatii aikaa. Pääosa ruokinnan suunnitteluun kuluvasta työstä tapahtuu asiakkaan klinikkakäynnin jälkeen.

Hoito-ohjelmat ovat erilaisia. Niiden kestoon vaikuttavat omistajan sitoutuminen ja ongelman vakavuus. Omistaja pystyy yleensä seuraamaan ohjeita itsenäisesti ja yksi neuvontakäynti riittää. Ohjausta ja neuvontaa jatketaan käynnin jälkeen etänä yhteisellä työalustalla, sähköpostilla ja/tai puhelimitse. Mikäli asiakas tarvitsee pidempiaikaista intensiiviohjausta, uusintakäynti klinikalle sovitaan 1-2 kk:n päähän.

Asiantuntijat

Tiimin asiantuntemukseen sisältyvät kotieläinten ravitsemustieteen keskeiset osa-alueet: ravitsemusfysiologia ja aineenvaihdunta, ravinnontarve, rehujen ja raaka-aineiden tuntemus, koostumus ja soveltuvuus eri kotieläinlajeille, rehuteknologia, ravinnon vaikutus eläimen hyvinvointiin ja terveyteen, eläingenetiikka sekä laskennallinen ruokinnan suunnittelu.

Riitta Kempe, MMT, agronomi, ruokintaklinikan tiimivetäjä
Anna Hielm-Björkman, ELT, Dosentti, CVA
Johanna Anturaniemi, MMT, agronomi