Hevossairaala
Eläinlääkäri
MS, PhD (eläinlääketieteen tohtori)
DECVS (Diplomate of European College of Veterinary Surgeons), eurooppalainen eläinten kirurgian erikoistumistutkinto
EBVS European Specialist in Equine Surgery
Hevossairauksien erikoiseläinlääkäri

Hevossairaalassa työskentelee myös hevossairauksien erikoistumiskoulutukseen osallistuvia eläinlääkäreitä, jotka suorittavat tutkintoon kuuluvaa käytännön työpaikkakoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on hevossairauksiin (syvällisesti) perehtynyt asiantuntija, jolla on laaja-alaiset tiedot, taidot ja valmiudet työskennellä itsenäisesti erikoiseläinlääkärinä vaativissa työtehtävissä. Koulutusta voidaan painottaa kirurgiaan, sisätauteihin tai lisääntymistieteisiin, mutta erikoiseläinlääkärin oletetaan olevan perehtynyt kaikkiin hevossairauksien osa-alueisiin.