Yhteiskuntavastuun periaatteet

Helsingin yliopisto on rakentunut suomalaista oikeudenmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, hyvinvointia ja kansallisidentiteettiä vuodesta 1640 saakka. Toteutamme yhteiskuntavastuutamme olemalla aktiivinen yhteiskunnan kehittäjä, kestävän hyvinvoinnin rakentaja ja globaalien haasteiden ratkaisija sekä hyvinvoiva ja innostava yhteisö.

Helsingin yliopiston yhteiskuntavastuun periaatteet

  1. Yliopisto tuottaa uutta tietoa yhteiskunnan käyttöön ja ratkaisuja ihmiskunnan suuriin globaaleihin avoimen tieteellisen tutkimuksen kautta
  2. Yliopisto kouluttaa vastuullisia asiantuntijoita uudistamaan työelämää ja yhteiskuntaa
  3. Yliopisto saattaa uuden tiedon eri toimijoiden käyttöön ja osallistuu itse aktiivisesti yhteiskunnan kehittämiseen vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa
  4. Yliopisto tukee tutkimuksessaan ja omassa toiminnassaan kestävää kehitystä
  5. Yliopisto on hyvinvoiva ja innostava yhteisö