Kaikkien Helsingin yliopiston toimintojen tulee olla sopusoinnussa yliopiston yhteiskuntavastuuta koskevien arvojen kanssa. Yliopisto välttää suorien sijoitusten tekemistä kohteisiin, jotka ovat ristiriidassa lain tai kansainvälisiä ihmisoikeuksia koskevien sopimusten kanssa.

Vastuullisena sijoittajana yliopisto noudattaa hyvää hallintotapaa, mikä tarkoittaa investointipäätösten ja -prosessien riittävää dokumentointia.

Helsingin yliopisto on pitkäjänteinen sijoittaja, jonka tavoitteena on varmistaa sijoituskohteidensa hyvä tuotto ja arvonkehitys pitkällä aikavälillä. Vastuullinen yritys, joka huomioi ympäristö-, sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat toiminnassaan, on kannattavampi sijoituskohde pitkällä aikajänteellä johtuen mm. tehokkaammasta riskienhallinnasta sekä uusien liiketoiminnallisten mahdollisuuksien tuomasta kilpailuedusta.

Helsingin yliopisto käyttää sijoitustoiminnassaan ensisijaisesti varainhoitajia, joiden sijoitustoiminnassa otetaan huomioon vastuullisuusnäkökulmat. Uusia sijoituspäätöksiä ja omaisuudenhoitosopimuksia tehtäessä otetaan aina huomioon vastuullisen sijoittamisen toteuttaminen. Tavoitteena on, että kaikki Helsingin Yliopiston käyttämät varainhoitajat ovat sitoutuneet noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Lisäksi Helsingin yliopisto edellyttää varainhoitajilta ESG-raportointia vähintään vuosittain.

Helsingin yliopisto on Finland’s Sustainable Investment Forumin (FINSIF) jäsen.

Tutustu arvopaperisijoituksiimme ja niiden kehitykseen.