Vastuullinen sijoittaminen

Sijoitustoimintamme tulee olla sopusoinnussa yliopiston yhteiskuntavastuuta koskevien arvojen kanssa. Vastuullisena sijoittajana noudatamme hyvää hallintotapaa.

Olemme pitkäjänteinen sijoittaja, jonka tavoitteena on varmistaa sijoituskohteidensa hyvä tuotto ja arvonkehitys pitkällä aikavälillä. Uskomme, että yritys joka huomioi ympäristö-, sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat toiminnassaan on kannattavampi sijoituskohde pitkällä aikajänteellä.

Käytämme sijoitustoiminnassaan ensisijaisesti varainhoitajia, joiden sijoitustoiminnassa otetaan huomioon vastuullisuusnäkökulmat. Uusia sijoituspäätöksiä ja omaisuudenhoitosopimuksia tehtäessä otamme huomioon vastuullisuuden keskeisenä tekijänä.

Helsingin yliopisto on Finland’s Sustainable Investment Forumin (FINSIF) jäsen.

Tutustu arvopaperisijoituksiimme ja niiden kehitykseen.