Helsingin yliopiston vakinaistamispolku (tenure track)

Helsingin yliopisto houkuttelee kansainvälisiä huippututkijoita kilpailukykyisellä ja läpinäkyvällä vakinaistamispolkujärjestelmällä (tenure track). Tällä hetkellä yliopiston vetovoimaisessa tutkimus- ja opetusympäristössä on lähes 500 professorin tehtävää ja runsaat 100 apulaisprofessorin tehtävää. Yli 40 % apulaisprofessoreistamme on naisia.

Kolmetasoisessa vakinaistamispolkujärjestelmässä yliopisto palkkaa henkilön apulaisprofessoriksi (assistant professor) 3–5 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen, jonka päättyessä henkilö voi edetä vakinaistamispolulla toiseen 3–5 vuoden määräaikaiseen apulaisprofessuuriin (associate professor). Menestyksekäs tutkija voidaan vakinaistaa lopulta professoriksi.