Ura Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopistossa on käytössä opetus- ja tutkimushenkilöstön uran neliportainen malli, joka kuvaa opetus- ja tutkimushenkilöstön sijoittumisen eri portaille tehtävän nimikkeen mukaan. Malli on selkeyttänyt ja yhdenmukaistanut opetus- ja tutkimushenkilöstön nimikkeistön ja luonut puitteet etenemiselle akateemisella uralla.

Tehtävänimikkeet 4-portaisessa mallissa

4. porras – professori, tutkimusjohtaja ja yli-intendentti
3. porras – apulaisprofessori (tenure track), yliopistonlehtori, kliininen opettaja, yliopistotutkija, vanhempi tutkija, tutkimuskoordinaattori, intendentti 
2. porras – tutkijatohtori ja yliopisto-opettaja
1. porras – tohtorikoulutettava, erikoistuva lääkäri/hammaslääkäri/eläinlääkäri, tutkimusavustaja ja opetusavustaja

Mitä eri uraportailla edellytetään? Katso kelpoisuusvaatimukset opetus- ja tutkimustehtäviin.

Tohtorikoulutus ja tutkijakoulut

Tutkijan ura yliopistossa alkaa tohtorikoulutettavana, sillä tohtorin tutkinto on edellytys ylempien portaiden opetus- ja tutkimustehtäviin. Helsingin yliopistossa on 4 tutkijakoulun ja 32 tohtoriohjelman muodostama tohtorikoulutusjärjestelmä, joka kattaa yliopiston kaikki tutkimusalat ja joihin kaikki tohtorikoulutettavat kuuluvat. Tutkijakoulujen alat perustuvat yhteistyöhön tutkimuksessa ja tohtorikoulutuksessa. Lue lisää tutkijakouluista ja tohtoriohjelmista.

Tenure track – opetus- ja tutkimushenkilöstön vakinaistamispolku

Yliopistossa on käytössä opetus- ja tutkimushenkilöstön vakinaistamispolku (tenure track), jonka tavoitteena on lisätä akateemisen uran ennustettavuutta, kilpailukykyä ja houkuttelevuutta sekä edistää yliopiston kansainvälistymistä. Kaikki professuurit ilmoitetaan haettavaksi siten, että tehtävään voidaan ottaa joko apulaisprofessori vakinaistamispolulle tai professori suoraan vakinaiseen tehtävään. Vakinaistamispolulle rekrytoitu henkilö palkataan ensin apulaisprofessoriksi työsuhteeseen, jonka kesto on 3–5 vuotta valitun henkilön taustan ja kokemuksen mukaan. Jos apulaisprofessori menestyy työssään ja täyttää ennakkoon sovitut kriteerit, työsuhdetta jatketaan toisella määräaikaisella kaudella, jonka jälkeen henkilö voidaan vakinaistaa professoriksi.

Yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaa tukee palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevä henkilöstö. Tehtävissä työskentelee monen eri alan ihmisiä: yliopistolta löytyy niin eläintenhoitajia, liikunnanohjaajia, puutarhureita ja taloussuunnittelijoita kuin lakimiehiäkin.

Palvelu- ja asiantuntijatehtäviä on esimerkiksi hallinnon, IT:n, markkinoinnin ja viestinnän aloilla. Hallinnon alan tehtäviä yliopistossa on erilaisia, kuten henkilöstö-, talous- ja opintohallinnon tehtävät. IT-tehtävissä korostuvat ison talon IT-ympäristön toimintavarmuuden ja -turvallisuuden sekä kehittämisen tehtävät ja viestinnässä sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ja markkinointi. Kaikilla tehtäväaloilla on myös päällikkö- ja johtotehtäviä. Lue lisää yliopistopalveluista

Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstöön kuuluu muun muassa laboratoriohenkilöstöä ja eläinsairaalan henkilöstöä. Yliopiston kirjastoissa työskentelee kirjastoalan ammattilaisia ja museoissa museoalan ammattilaisia. Liikuntapalveluja tuottava UniSport puolestaan työllistää liikunnan alan osaajia. Lisäksi yliopistossa on huolto-, kiinteistöpalvelu ja teknisen alan tehtäviä Tila- ja kiinteistökeskuksessa. Yliopisto tukee myös tukipalvelu- ja asiantuntijahenkilöstönsä uralla etenemistä laittamalla tukipalvelu- ja asiantuntijatehtävät usein ensin sisäiseen hakuun.

Helsingin yliopistoon kuuluu kaksi harjoittelukoulua, Helsingin normaalilyseo ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Helsingin normaalilyseossa on peruskoulun luokat 7–9 ja lukio. Viikin normaalikoulussa opiskelee peruskoululaisia aina esikoululaisista alkaen 9. luokkaan asti sekä sen lisäksi lukiolaisia. Yliopistossa opettajaksi opiskelevat suorittavat kouluissa opettajaharjoitteluja. Harjoittelukoulut työllistävät mm. luokanopettajia, aineenopettajia ja koulunkäyntiavustajia.

Yliopistoyhteisössä työskentelee työsuhteessa olevan henkilöstön lisäksi apurahatutkijoita ja vierailevia tutkijoita. Lisäksi yliopistolta voi hakea dosentin arvoa. Yliopisto voi myös työllistää eri alojen opiskelijoita työharjoitteluun.

Apurahatutkija

Yliopistolla voi tehdä tutkimusta jonkin säätiön tai muun tahon suoraan tutkijalle osoittaman henkilökohtaisen apurahan turvin. Apurahatutkijat työskentelevät yliopiston eri yksiköissä, ja yksiköt tekevät tutkijan kanssa apurahatutkijan sopimuksen.

Vieraileva professori ja vieraileva tutkija

Helsingin yliopistoon voi tulla vierailevaksi tutkijaksi tai vierailevaksi professoriksi esimerkiksi omasta yliopistosta saadun tutkimusvapaan ajaksi. Vierailu perustuu olemassa olevaan tutkimusyhteistyöhön tai sen käynnistämiseen jonkin yliopiston yksikön kanssa. Jos haluat vierailevaksi tutkijaksi tai professoriksi Helsingin yliopistoon, ota yhteyttä yhteistyökumppaniisi yliopistolla.

Dosentin arvo

Yliopisto voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Dosentin arvo ei muodosta työsuhdetta yliopistoon. Dosentin arvon englanninkielinen käännös on "Title of Docent" (ei "Adjunct Professor").

Helsingin yliopistossa dosentin arvon myöntää kansleri tiedekuntaneuvoston esityksestä. Lisätietoa dosentin arvon hakemisesta on tiedekuntien sivuilla.

Harjoittelijat

Harjoittelu on mahdollisuus näyttää osaamistasi, mutta ennen kaikkea oppia työelämässä. Suora kontakti työnantajaan on paras tapa hankkia itselleen harjoittelupaikka. Mieti, minkälainen harjoittelu soveltuisi opintoihisi ja tulevaisuuden suunnitelmiisi.

Eri oppilaitoksilla, ammattikorkeakouluilla, korkeakouluilla ja yliopistoilla, on omat harjoittelun rahoitus- ja tukijärjestelmänsä. Kun olet hakemassa opiskeluusi sisältyvää harjoittelupaikkaa, selvitä ensin oman oppilaitoksesi käytännöt, ja ota sitten yhteyttä siihen Helsingin yliopiston yksikköön, johon haluaisit harjoittelijaksi.

Yliopisto ei ota palkattomia harjoittelijoita.