Rehtori päättää professorin tehtävän täyttämisestä yliopiston 1.8.2015 voimaan tulleen johtosäännön mukaisesti. Tätä aikaisemmat professorien tehtäväntäytöt löytyvät kanslerin päätöksistä.  

Rehtori on ottanut seuraavat professorit

2017

 • 1.9. Minna Huotilainen kasvatustieteen professorin tehtävään kasvatustieteelliseen tiedekuntaan 1.10.2017 alkaen.
 • 1.9. Katariina Salmela-Aro kasvatustieteen professorin tehtävään kasvatustieteelliseen tiedekuntaan
 • 21.8. Petteri Uotila geofysiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan
 • 21.8. Jaakko Husa oikeus ja globalisaatio professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan 1.4.2018 alkaen.
 • 3.7. Hartmut Lenk saksan kielen professorin tehtävään humanistiseen tiedekuntan 1.8.2017 alkaen.
 • 26.6. Kim Vettenranta solu- ja verensiirtohoitojen professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.9.2017 alkaen.
 • 22.6. Fred Dervin vakinaistamispolulta (tenure track) kasvatustiede, erityisesti monikulttuurikasvatuksen professorin tehtävään 1.1.2018 alkaen.
 • 22.6. Krista Lagus digitaalisen yhteiskuntatieteen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2017 alkaen.
 • 22.6. Antti Kauppinen käytännöllisen filosofian, erityisesti etiikan ja yhteiskuntafilosofian, professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan.
 • 22.6. Jari Eloranta taloushistorian professorin tehtävään valtiotieteellisen tiedekuntaan 1.9.2018 alkaen.
 • 21.6. Erika Löfström kasvatustieteen, ruotsinkielisen luokanopettajakoulutuksen professorin tehtävään 1.1.2018 alkaen.
 • 21.6. Vladimir Gel'man kutsusta Venäjän politiikan professorin tehtävään humanistiseen tiedekuntaan 1.8.2017 alkaen.
 • 14.6. Åsa von Schoultz ruotsinkieliseen politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.9.2017.
 • 14.6 Suvi Keskinen professorin tehtävään alalle etniska relationer Svenska social- och kommunalhögskolaniin 31.8.2019 alkaen.
 • 12.6. Stephen Pflugmacher Lima akvaattinen ekotoksikologia kaupunkiympäristössä professorin tehtävään Bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan 1.11.2017 alkaen.
 • 7.6. Jutta Jokiranta Vanha testamentin ja lähialojen tutkimuksen professorin tehtävään teologiseen tiedekuntaan.
 • 1.6. Marjaana Seppänen ruotsinkieliseen sosiaalityön professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2017 alkaen.
 • 29.5. Janne Saarikivi suomalais-ugrilaisen kieltentutkimuksen määräaikaiseen professorin tehtävään humanistiseen tiedekuntaan 1.8.2017-31.7.2021.
 • 23.5. Tuula Linna prosessioikeuden professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan 1.9.2017 alkaen.
 • 23.5. Kim Talus kutsusta energiaoikeuden osa-aikaiseen (30%) professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan viiden vuoden määräajaksi 1.7.2017 alkaen.
 • 23.5. Akseli Hemminki syöpätautien professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.7.2017 alkaen.  
 • 23.5. Kari Hyytiäinen kutsusta Itämeren suojelun ekonomian professorin tehtävään maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 1.7.2017 alkaen viiden vuoden määräajaksi.
 • 22.5. Antti Lauerma kutsusta ihotautien ja allergologian osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.6.2017 alkaen.  
 • 22.5. Satu Mustjoki translationaalisen hematologian (Erkko) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.9.2017 alkaen.  
 • 10.5. Elina Vuola kutsusta globaali kristinuskon ja uskontodialogin professoriksi teologiseen tiedekuntaan 1.1.2018 alkaen.
 • 5.5. Jaana Bäck kutsusta metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten professorin tehtävään maatalous-metsätietelliseen tiedekuntaan 1.6.2017 alkaen.
 • 26.4. David Inglis sosiologian professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2017 alkaen.
 • 31.3. Mona Forskåhl pohjoismaisten kielten ruotsinkielisen professorin tehtävään humanistiseen tiedekuntaan 1.8.2017 alkaen.
 • 31.3. Kenneth Österberg kokeellinen alkeishiukkasfysiikkan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.5.2017 alkaen.
 • 31.3. Pan Hui kutsusta datatieteen professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.9.2017 alkaen.
 • 31.3. Jari Arokoski fysiatrian osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.5.2017 alkaen.
 • 17.3. Sirpa Tenhunen sosiaali- ja kulttuuriantropologian määräaikaiseen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2017-31.8.2021.  
 • 17.2. Peter Johansson kutsusta vakinaistamispolulta (tenure track) astrofysiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.9.2017 alkaen.
 • 15.2. Marjukka Myllärniemi keuhkosairauksien ja allergologian osa-aikaiseen (35%) professuurin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.4.2017 alkaen.
 • 27.1. Juha Sinisalo kardiologian osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.4.2017 alkaen.
 • 24.1. Ville Mustonen bioinformatiikan professorin tehtävään bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan 1.2.2017 alkaen.
 • 16.1. Simo Huotari kokeellisen materiaalifysiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.2.2017 alkaen.
 • 16.1. Paolo Laj kutsusta ilmakehätutkimuksen ja aerosolifysiikkaan osa-aikaiseen (37,5%) vierailevan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2017 alkaen viiden vuoden määräajaksi.
 • 5.1. Heikki Pihlajamäki kutsusta vertailevan oikeushistorian professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan 1.2.2017 alkaen.
 • 5.1. Eva Heiskanen kutsusta kestävän kulutuksen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2017.

2016

 • 20.12. Kirsi Pietiläinen kutsusta vakinaistamispolulta (tenure track) kliinisen metabolian professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2017 alkaen.
 • 19.12. Craig Primmer perinnöllisyystieteen professorin tehtävään bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan 1.3.2017.
 • 9.12. Jari Räsänen kutsusta sikiölääketieteen määräaikaiseen osa-aikaiseen (35 %) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 16.2.2017 – 15.2.2022. 
 • 9.12. Bodo Steiner elintarvike-ekonomian professorin tehtävään maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 1.4.2017 alkaen.
 • 2.12. Mika Pantzar kutsusta kulutustutkimuksen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan1.1.2017 alkaen.
 • 24.10. Minna Palmroth kutsusta laskennallisen avaruusfysiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2017 alkaen viiden vuoden määräajaksi.
 • 3.10.2016 Markus Holopainen kutsusta geoinformatiikan professorin tehtävään maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2017 alkaen.
 • 3.10.2016 Perttu Lindsberg kutsusta neurologian osa-aikaiseksi (35 %) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2017.
 • 8.9.2016 Sture Andersson kutsusta neonatologian osa-aikaiseksi (35 %) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.11.2016 alkaen.
 • 18.8.2016 Tommi Mikkonen kutsusta tietojenkäsittelytieteen professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2017 alkaen.
 • 27.7.2016 Marjaana Seppänen sosiaalityön professorin määräaikaiseen tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.7.2016–31.8.2018.
 • 26.6.2016 Ellen Eftestøl-Wilhelmsson siviili- ja kauppaoikeuden ruotsinkielisen professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2016 alkaen.
 • 29.4.2016 Maria Brockhaus kansainvälisen metsäpolitiikan professorin tehtävään maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 15.11.2016 alkaen.
 • 27.4.2016 Tapio Lappi-Seppälä kutsusta rikosoikeuden ja kriminologian professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2016 alkaen.
 • 27.4.2016 Janne Kivivuori kutsusta kriminologian professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2016 alkaen.
 • 21.3.2016 Sampsa Vanhatalo kliinisen neurofysiologian osa-aikaiseen (35 %) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.7.2016 alkaen.
 • 8.3.2016 Mika Niemelä neurokirurgian osa-aikaiseen (35 %) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.4.2016 alkaen.
 • 8.3.2016 Jesper Ekelund kutsusta psykiatrian ruotsinkieliseen professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan.
 • 8.3.2016 Maaret Castrén akuuttilääketieteen osa-aikaiseen (35 %) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.6.2016 alkaen viiden vuoden määräajaksi.
 • 7.3.2016 Marina Heinonen kutsusta ravinnon turvallisuuden professorin tehtävään maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2016 alkaen.
 • 24.2.2016 Mikko Myrskylä kutsusta yhteiskuntatilastotieteen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.10.2016 alkaen.
 • 19.2.2016 Jari Salo markkinoinnin professorin tehtävään maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 1.6.2016 alkaen.
 • 9.2.2016 Anja Nygren kehitysmaatutkimuksen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2016 alkaen.
 • 9.2.2016 Panu Minkkinen yleisen oikeustieteen professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan 1.3.2016 alkaen.
 • 3.2.2016 Xiao Zhong matematiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.6.2016 alkaen.
 • 25.1.2016 Anu Kantele infektiosairauksien professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.3.2016 alkaen.

2015

 • 21.12.2015 Timo Kaartinen sosiaali- ja kulttuuriantropologian professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2016 alkaen.
 • 11.12.2015 Sarah Butcher mikrobiologian professorin tehtävään bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 9.12.2015 Jussi Pakkasvirta alue- ja kulttuuritutkimuksen professorin tehtävään humanistiseen tiedekuntaan 1.3.2016 alkaen.
 • 9.12.2015 Ossi Rahkonen lääketieteellisen sosiologian professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan.
 • 9.12.2015 Leena Haataja lastenneurologian osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 4.12.2015 Per-Henrik Groop ruotsinkielisen sisätautiopin professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.2.2016 alkaen.
 • 4.12.2015 Ari Ristimäki kutsusta molekyylipatologian osa-aikaiseksi (35 %) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 4.12.2015 Antti Mäkitie kutsusta korva-, nenä-, ja kurkkutautiopin osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.3.2016 alkaen.
 • 4.12.2015 Ann Phoenix kutsusta Jane ja Aatos Erkon säätiön ajankohtaisen yhteiskuntatutkimuksen tutkijakollegiumiin sijoitettuun vierailevan professorin tehtävään 1.8.2016-31.7.2017 ja rehtorin päätöksellä jatkettu tehtävää 1.8.2017-31.8.2018.
 • 21.9.2015 Sirpa Leppä kutsusta syöpätautien ja sädehoidon osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 21.9.2015 Anu Kantola viestinnän professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 21.9.2015 Martti Färkkilä kutsusta gastroenterologian professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 21.9.2015 Outi Mäkitie kutsusta lastenendokrinologian määräaikaiseen osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.11.2015-31.10.2020.
 • 21.9.2015 Veli-Matti Kerminen kutsusta fysiikan professorin tehtävän matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 14.9.2015 Ilpo Vattulainen kutsusta biologisen fysiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.6.2016 alkaen.
 • 14.9.2015 Marko Elovainio psykologian professorin tehtävään käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan 15.1.2016 alkaen.
 • 14.9.2015 Anu-Katriina Pesonen psykologian professorin tehtävään käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan määräajaksi 1.10.2015-31.12.2019.
 • 4.9.2015 Julie Yu-Wen Chen kiinan tutkimuksen professorin tehtävään humanistiseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 4.9.2015 Markus Jäntti kutsusta julkistalouden professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.10.2015 alkaen.

Professorien juhlaluennot