Rehtori päättää professorin tehtävän täyttämisestä yliopiston 1.8.2015 voimaan tulleen johtosäännön mukaisesti. Tätä aikaisemmat professorien tehtäväntäytöt löytyvät kanslerin päätöksistä.  

Rehtori on ottanut seuraavat professorit

2017

 • 31.3. Kenneth Österberg kokeellinen alkeishiukkasfysiikkan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.5.2017 alkaen.
 • 31.3. Pan Hui kutsusta datatieteen professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan.
 • 31.3. Jari Arokoski fysiatrian osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan.
 • 17.3. Sirpa Tenhunen sosiaali- ja kulttuuriantropologian määräaikaiseen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2017-31.8.2021.  
 • 17.2. Peter Johansson kutsusta vakinaistamispolulta (tenure track) astrofysiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.9.2017 alkaen.
 • 15.2. Marjukka Myllärniemi keuhkosairauksien ja allergologian osa-aikaiseen (35%) professuurin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.4.2017 alkaen.
 • 27.1. Juha Sinisalo kardiologian osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.4.2017 alkaen.
 • 24.1. Ville Mustonen bioinformatiikan professorin tehtävään bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan 1.2.2017 alkaen.
 • 16.1. Simo Huotari kokeellisen materiaalifysiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan.
 • 16.1. Paolo Laj kutsusta ilmakehätutkimuksen ja aerosolifysiikkaan osa-aikaiseen (37,5%) vierailevan professorin tehtävään  matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan viiden vuoden määräajaksi.
 • 5.1. Heikki Pihlajamäki kutsusta vertailevan oikeushistorian professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan.
 • 5.1. Eva Heiskanen kutsusta kestävän kulutuksen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan.

2016

 • 20.12. Kirsi Pietiläinen kutsusta vakinaistamispolulta (tenure tarck) kliinisen metabolian professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan.
 • 19.12. Craig Primmer perinnöllisyystieteen professorin tehtävään bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan.
 • 9.12. Jari Räsänen kutsusta sikiölääketieteen määräaikaiseen osa-aikaiseen (35 %) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 16.2.2017 – 15.2.2022. 
 • 9.12. Bodo Steiner elintarvike-ekonomian professoriksi maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan.
 • 2.12. Mika Pantzar kutsusta kulutustutkimuksen professoriksi valtiotieteelliseen tiedekuntaan.
 • 24.10. Minna Palmroth kutsusta laskennallisen avaruusfysiikan professoriksi matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2017 lukien viiden vuoden määräajaksi.
 • 3.10.2016 Markus Holopainen kutsusta geoinformatiikan professoriksi maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2017 alkaen.
 • 3.10.2016 Perttu Lindsberg kutsusta neurologian osa-aikaiseksi (35 %) professoriksi lääketieteelliseen tiedekuntaan.
 • 8.9.2016 Sture Andersson kutsusta neonatologian osa-aikaiseksi (35 %) professoriksi lääketieteelliseen tiedekuntaan.
 • 18.8.2016 Tommi Mikkonen kutsusta tietojenkäsittelytieteen professoriksi matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan.
 • 27.7.2016 Marjaana Seppänen sosiaalityön professorin määräaikaiseen tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.7.2016–31.8.2018.
 • 26.6.2016 Ellen Eftestøl-Wilhelmsson siviili- ja kauppaoikeuden ruotsinkielisen professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan.
 • 29.4.2016 Maria Brockhaus kansainvälisen metsäpolitiikan professoriksi maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan.
 • 27.4.2016 Tapio Lappi-Seppälä kutsusta rikosoikeuden ja kriminologian professoriksi valtiotieteelliseen tiedekuntaan.
 • 27.4.2016 Janne Kivivuori kutsusta kriminologian professoriksi valtiotietteelliseen tiedekuntaan.
 • 21.3.2016 Sampsa Vanhatalo kliinisen neurofysiologian osa-aikaiseksi (35 %) professoriksi lääketieteelliseen tiedekuntaan.
 • 8.3.2016 Mika Niemelä neurokirurgian osa-aikaiseksi (35 %) professoriksi lääketieteelliseen tiedekuntaan.
 • 8.3.2016 Jesper Ekelund kutsusta psykiatrian ruotsinkieliseen professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan.
 • 8.3.2016 Maaret Castrén akuuttilääketieteen osa-aikaiseksi (35 %) professoriksi viiden vuoden määräajaksi lääketieteelliseen tiedekuntaan.
 • 7.3.2016 Marina Heinonen kutsusta ravinnon turvallisuuden professoriksi maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2016 alkaen.
 • 24.2.2016 Mikko Myrskylä kutsusta yhteiskuntatilastotieteen professoriksi valtiotieteelliseen tiedekuntaan.
 • 19.2.2016 Jari Salo markkinoinnin professoriksi maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 1.6.2016 alkaen.
 • 9.2.2016 Anja Nygren kehitysmaatutkimuksen professoriksi valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2016 alkaen.
 • 9.2.2016 Panu Minkkinen yleisen oikeustieteen professoriksi oikeustieteelliseen tiedekuntaan.
 • 3.2.2016 Xiao Zhong matematiikan professoriksi matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan.
 • 25.1.2016 Anu Kantele infektiosairauksien professoriksi lääketieteelliseen tiedekuntaan.

2015

 • 21.12.2015 Timo Kaartinen sosiaali- ja kulttuuriantropologian professoriksi valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2016 alkaen.
 • 11.12.2015 Sarah Butcher mikrobiologian professoriksi bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 9.12.2015 Jussi Pakkasvirta alue- ja kulttuuritutkimuksen professoriksi humanistiseen tiedekuntaan
 • 9.12.2015 Ossi Rahkonen lääketieteellisen sosiologian professoriksi lääketieteelliseen tiedekuntaan
 • 9.12.2015 Leena Haataja lastenneurologian osa-aikaiseksi (35%) professoriksi lääketieteelliseen tiedekuntaan
 • 4.12.2015 Per-Henrik Groop ruotsinkielisen sisätautiopin professoriksi lääketieteelliseen tiedekuntaan
 • 4.12.2015 Ari Ristimäki kutsusta molekyylipatologian osa-aikaiseksi (35 %) professoriksi lääketieteelliseen tiedekuntaan
 • 4.12.2015 Antti Mäkitie kutsusta korva-, nenä-, ja kurkkutautiopin osa-aikaiseksi (35%) professoriksi lääketieteelliseen tiedekuntaan
 • 4.12.2015 Ann Phoenix kutsusta Jane ja Aatos Erkon säätiön ajankohtaisen yhteiskuntatutkimuksen tutkijakollegiumiin sijoitettuun vierailevan professorin tehtävään 1.8.2016-31.7.2017 ja rehtorin päätöksellä jatkettu tehtävää 1.8.2017-31.8.2018.
 • 21.9.2015 Sirpa Leppä kutsusta syöpätautien ja sädehoidon osa-aikaiseksi (35%) professoriksi lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 21.9.2015 Anu Kantola viestinnän professoriksi valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 21.9.2015 Martti Färkkilä kutsusta gastroenterologian professoriksi lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen
 • 21.9.2015 Outi Mäkitie kutsusta lastenendokrinologian osa-aikaiseksi (35%) professoriksi lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.11.2015-31.10.2020
 • 14.9.2015 Ilpo Vattulainen kutsusta biologisen fysiikan professoriksi matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.6.2016 alkaen.
 • 14.9.2015 Marko Elovainio psykologian professoriksi käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 14.9.2015 Anu-Katriina Pesonen psykologian professorin tehtävään käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan määräajaksi 31.12.2019 asti.
 • 4.9.2015 Julie Yu-Wen Chen kiinan tutkimuksen professoriksi humanistiseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 4.9.2015 Markus Jäntti kutsusta julkistalouden professoriksi valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.10.2015 alkaen.

Professorien juhlaluennot