Talous kestävällä pohjalla

Helsingin yliopiston rahoitus koostuu valtiolta saatavasta perusrahoituksesta ja eri lähteistä haettavasta täydentävästä tutkimusrahasta. Lisäksi toimintaa rahoitetaan oman omaisuuden, kuten arvopapereiden, tuotoilla.

Yliopiston taloutta suunnitellaan ja seurataan tarkasti. Yhtenä tehtävänä on huolehtia siitä, että rahat käytetään niihin tarkoituksiin, mihin ne on saatu. Rahojen on myös riitettävä kattamaan kaikki kulut. Yliopiston budjettia mietitään 3–5 vuoden aikahaarukassa, jolloin vuositulos voi vaihdella voitollisesta tappiolliseen.

Helsingin yliopiston rahoitus väheni voimakkaasti vuonna 2016. Talouden sopeuttamista on tehty onnistuneesti laajan monivuotisen muutosohjelman avulla. Tällä hetkellä yliopiston talous on tasapainossa.

Osa yliopiston vastuullisuutta on avoin päätöksenteko myös talousasioissa. Lue lisää päätöksenteosta ja -tekijöistä.

Yliopisto julkaisee toiminnastaan vuosittain tilinpäätöksen.

Lue lisää yliopiston taloudesta ja omistuksista.