Strategia 2021–2030

Helsingin yliopisto rakentaa tulevaisuutta yliopistoyhteisön ja sidosryhmien yhteistyöllä, kun strategian valmistelu kaudelle 2021–2030 käynnistyy tammikuussa 2019. Valmisteltava strategia mahdollistaa muutoksen ja menestymisen myös tulevaisuudessa.

Kevään aikana tehtävässä ympäristöanalyysissa kartoitetaan yliopiston strategian kannalta keskeisiä kysymyksiä, kehityskulkuja ja tekijöitä, jotka tulevat vaikuttamaan yliopiston toimintaan seuraavan vuosikymmenen aikana. Strategiset valinnat tehdään syksyllä analyysin perusteella. Hallitus hyväksyy strategian tammikuussa 2020.

Yliopistolainen, lue lisää Flammasta!

Strategia 2021-2030