PEEX "Pan-Eurasian Experiment" study is a multidisciplinary climate change, air quality, environment and research infrastructure program focused on the Northern Eurasian particularly arctic and boreal regions. It is a bottom up initiative by several European, Russian and Chinese research organizations and institutes. PEEX is open for new institutes to join in.

www.atm.helsinki.fi/peex

Helsingin yliopiston Konfutse-instituutti on akateeminen yksikkö, jonka toiminnan ytimessä ovat kiinan kieli, kiinalainen kulttuuri sekä Kiina-tutkimus.

www.helsinki.fi/konfutse

UH Chinese Studies is within East Asian Studies at the Department of World Cultures at the University of Helsinki. We endeavor to preserve the heritage of Sinology and Chinese/China studies as well as being a breeding ground for the next generation of Chinese/China studies scholars in the world.

blogs.helsinki.fi/chinastudies

Paikalliset alumniklubit ovat yliopiston entisten opiskelijoiden perustamia paikallisia ryhmiä, jotka toimivat osana Helsingin yliopiston alumniyhdistystä. Klubit mahdollistavat alumniuden toteuttamisen paikallisesti, missä tahansa ympäri maailmaa.

China Alumni Club tiivistää suhteitamme kiinalaisiin alumneihin ja muihin sidosryhmiin.