Professorimatrikkeli 1640 - 1917

Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 1640-1917 sisältää tiedot hiukan alle 1000 henkilöstä. Matrikkelin henkilötiedot on koottu lähinnä J.J. Tengströmin Chronologiska förteckningar och anteckningar öfver Finska universitetets fordna procancellerer samt öfver faculteternas medlemmar och adjuncter, från universitetets stiftelse inemot dess andra sekularår, Robert A. Renvallin Biografiska anteckningar öfver det Finska universitetets lärare, emberts- och tjenstemän- , Tor Carpelanin ja L.O.Th.Tudeerin Helsingfors universitet. Lärare och tjänstemän från år 1828-  ja Solmu Solan ja L.O.Th.Tudeerin Lärare och tjänstemän från år 1828. Supplement till slutet av år 1938-matrikkeleista käyttämällä tarpeen vaatiessa apuna myös muita matrikkeleita ja henkilöhistoriallisia tietolähteitä.