Päivi
Korpisaari
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Sakari
Melander
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Heikki
Pihlajamäki
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Juha
Raitio
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

MH
Mervi
Halttunen-Nieminen
kliininen opettaja
Naistenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit

KH
Kaija
Hiltunen
yliopistonlehtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet

TK
Terhi
Karaharju-Suvanto
yliopistonlehtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet

PL
Pekka
Louhiala
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystiede, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

JM
Jussi
Merenmies
kliininen opettaja
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit

LN
Leila
Niemi-Murola
kliininen opettaja
Diagnostis-terapeuttinen osasto
Tieteenala Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia

LP
Liisa
Peltonen
yliopistonlehtori
Fysiologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet

KP
Kaisu
Pitkälä
professori
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Sisätaudit, Neurologia ja psykiatria

PP
Pauli
Puolakkainen
professori
Kirurgian osasto
Tieteenala Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia

TS
Tanja
Svirskis
kliininen opettaja
Psykiatrian osasto
Tieteenala Neurologia ja psykiatria

KS
Kimmo
Suomalainen
Tieteenala Hammaslääketieteet

Terhi
Ainiala
yliopistonlehtori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet

Tiina
Airaksinen
yliopistonlehtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia, Muut humanistiset tieteet, Valtio-oppi, hallintotiede, Kasvatustieteet

LA
Lotta
Aunio
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet, Muut humanistiset tieteet, Kirjallisuuden tutkimus

Joseph
Flanagan
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet, Kirjallisuuden tutkimus

Nely
Keinänen
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet, Kirjallisuuden tutkimus

HK
Harri
Kettunen
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet

HK
Hanna
Korsberg
professori
Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Tieteenala Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet, Historia ja arkeologia

SK
Salla
Kurhila
professori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet

KM
Katalin
Miklossy
yliopistonlehtori
Aleksanteri-instituutti
Tieteenala Muut yhteiskuntatieteet, Historia ja arkeologia, Valtio-oppi, hallintotiede, Poliittinen historia

MP
Mari
Pakkala-Weckström
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet

KS
Kirsi
Saarikangas
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Kuvataide ja muotoilu, Historia ja arkeologia, Muut humanistiset tieteet

Maria
Salenius
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet, kirjallisuus, Kielitieteet, Kirjallisuuden tutkimus

MA
Maija
Aksela
professori
Kemian osasto
Tieteenala Kemia

JH
Jokke Ilja Antero
Häsä
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Matematiikka, Kasvatustieteet

ML
Matti
Luukkainen
yliopistonlehtori
Tietojenkäsittelytieteen osasto
Tieteenala Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet

KK
Kirsti
Korkka-Niemi
yliopistonlehtori
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Geotieteet, Ympäristötiede, Muut luonnontieteet

Mika
Koskenoja
yliopistonlehtori
Matematiikan ja tilastotieteen osasto
Tieteenala Matematiikka

JO
Juha
Oikkonen
Matematiikan ja tilastotieteen osasto
Tieteenala Matematiikka

RR
Rami
Ratvio
yliopisto-opettaja
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede

OR
Olli
Ruth
yliopistonlehtori
Geotieteiden ja maantieteen osasto
Tieteenala Geotieteet, Ympäristötiede

Johanna
Rämö
Matematiikan ja tilastotieteen osasto
Tieteenala Matematiikka, Kasvatustieteet

Kimmo
Tuominen
yliopistonlehtori
Fysiikan osasto
Tieteenala Fysiikka

JB
Jaanika
Blomster
yliopistonlehtori
Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma
Tieteenala Ympäristötiede, Ekologia, evoluutiobiologia, Kasvatustieteet

OP
Olli-Pekka
Penttinen
yliopistonlehtori
Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma
Tieteenala Ympäristötiede

JR
Jouko
Rikkinen
professori
Kasvitieteen yksikkö
Tieteenala Ekologia, evoluutiobiologia, Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia

RW
Risto
Willamo
yliopistonlehtori
Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma
Tieteenala Ympäristötiede, Kasvatustieteet

Helena
Åström
yliopistonlehtori
Organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelma
Tieteenala Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia, Kasvatustieteet

Minna
Autio
professori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet, Muut yhteiskuntatieteet, Liiketaloustiede

KB
Kristiina
Brunila
professori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

Hannele
Cantell
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet, Maantiede ja ympäristötieteet

Kalle
Juuti
apulaisprofessori, toinen kausi
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

RJ
Riitta
Jyrhämä
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

Anu
Laine
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

KL
Kirsti
Lonka
professori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Psykologia, Kasvatustieteet, Muut

IR
Inkeri
Ruokonen
yliopistotutkija
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

Eero
Salmenkivi
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet, Filosofia

PH
Pirjo
Harjanne
Tieteenala Kasvatustieteet

IR
Inkeri
Ruokonen
yliopistotutkija
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

Hanna
Kuusi
yliopistonlehtori
Valtiotieteellinen tiedekunta
Tieteenala Talous- ja sosiaalihistoria, Poliittinen historia

Aino
Kääriäinen
yliopistonlehtori
Sosiaalityö
Tieteenala Sosiaalityö

OL
Olli
Loukola
yliopistonlehtori
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia

AN
Anja
Nygren
professori
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus

AP
Anna-Maija
Pirttilä-Backman
professori
Sosiaalipsykologia
Tieteenala Sosiaalipsykologia

Kimmo
Vehkalahti
yliopistonlehtori
Yhteiskuntadatatieteen keskus
Tieteenala Muut yhteiskuntatieteet, Tilastotiede

Maijaliisa
Erkkola
yliopistonlehtori
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Tieteenala Ravitsemustiede, Elintarviketieteet

SG
Szabolcs
Galambosi
yliopistonlehtori
Maataloustieteiden osasto
Tieteenala Fysiikka

Hanna-Riitta
Kymäläinen
yliopistonlehtori
Maataloustieteiden osasto
Tieteenala Maataloustiede

Pauliina
Lankinen
yliopistonlehtori
Mikrobiologian osasto
Tieteenala Mikrobiologia ja virologia, Ympäristön bioteknologia

Sanna
Kanerva
yliopistonlehtori
Maataloustieteiden osasto
Tieteenala Maataloustiede, Ympäristötiede

Chiara
Lombardini
yliopistonlehtori
Taloustieteen osasto
Tieteenala Kansantaloustiede

JP
Janna
Pietikäinen
yliopistonlehtori
Maataloustieteiden osasto
Tieteenala Ympäristötiede, Kasvatustieteet, Metsätiede

Mika
Rekola
yliopistonlehtori
Metsätieteiden osasto
Tieteenala Metsätiede, Kasvatustieteet

Sari
Timonen
yliopistonlehtori
Mikrobiologian osasto
Tieteenala Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia

Mari
Heinonen
professori
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Tieteenala Eläinlääketiede

Laura
Hänninen
kliininen opettaja
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Tieteenala Eläinlääketiede, Luonnontieteet

JL
Juha
Laakkonen
yliopistonlehtori
Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto
Tieteenala Eläinlääketiede, Ekologia, evoluutiobiologia

Mikael
Niku
yliopistonlehtori
Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto
Tieteenala Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Eläinlääketiede, Mikrobiologia ja virologia

MR
Marja
Raekallio
yliopistonlehtori
Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto
Tieteenala Eläinlääketiede

AV
Anna-Maija
Virtala
yliopistonlehtori
Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto
Tieteenala Eläinlääketiede