Mikä yliopistoranking?

Kansainvälisissä yliopistovertailuissa arvioidaan korkeakoulujen tutkimuksen määrää ja vaikuttavuutta, opetuksen laatua, yliopistojen mainetta tutkijoiden ja työnantajien keskuudessa sekä kansainvälisyyttä. 

Rankingeista vanhin ja yhä tunnetuin on vuodesta 2003 alkaen julkaistu niin sanottu Shanghain lista. Muita tunnettuja listauksia ovat Times Higher Education -ranking, QS-yliopistovertailu ja  Taiwan-ranking. Yhteensä erilaisia listauksia on toistakymmentä. Toisistaan rankingit eroavat aineistojensa ja metodologioidensa suhteen.

Yliopistovertailuissa arvio puristetaan usein yhteen tai muutamaan numeroon. Rankingit käyttävät tutkimusta arvioidessaan pääosin vain englanninkielisten julkaisujen määrää ja viittauksia. Muiden kuin englanninkielisten maiden yliopistojen on siten vaikeaa nousta ranking-listojen kärkisijoille. Puutteistaan huolimatta rankingeilla on merkittävä vaikutus yliopistojen julkiseen kuvaan ja tunnettuuteen ulkomailla. Myös Helsingin yliopisto seuraa ja pyrkii parantamaan menestystään eri vertailuissa.

Pohjoismaista sadan parhaan joukossa on vain muutama yliopisto. Helsingin yliopisto sijoittuu lähes kaikissa tärkeimmissä rankingeissa välille 50–100. Maailman noin 17 000 korkeakoulun joukossa Helsingin yliopisto kuuluu 0,5 prosentin kärkikastiin.

Helsingin yliopiston sijoitukset keskeisimmissä rankingeissa

Alla olevassa taulukossa on lueteltu Helsingin yliopiston sijoitukset keskeisissä rankingeissa. Taulukkoa päivitetään uusien tulosten tullessa julki. Elokuussa julkaistavaa Shanghai-rankingia seuraavat syksyllä julkaistavat QS, THE ja Taiwan.

 

Shanghai

QS

Times (THE)

Taiwan

US News
2018 57 110   79  
2017 56 102 90 81 81
2016 56 91 91 71 91
2015 67 96 76 69 100
2014 73 67 103 68 101
2013 76 69 100 64  
2012 73 78 109 56  
2011 74 89 91 66  
2010 72 75 102 47  
2009 72 108   48  
2008 68 91   50  
2007 73 100   52  
2006 74 116      
2005 76 62      
2004 72 129      
2003 74        
Yliopiston yhteyshenkilöinä eri ranking-organisaatioiden kanssa toimivat kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Laitinen ja pääsuunnittelija Markku Javanainen (sähköposti: etunimi sukunimi helsinki fi).

Shanghai-ranking (ARWU)

Shanghain Jiao Tong -yliopiston julkaisema ARWU-yliopistovertailu perustuu tutkimusta ja yliopistojen historiallista mainetta kuvaaviin indikaattoreihin. Indikaattorit ja niiden painoarvot ovat:
– Nobel- ja Fields-palkittujen opiskeluyliopistot 10%
– Nobel ja Fields-palkittujen yliopistot, joissa tutkija työskenteli palkinnon myöntöaikaan 20%
– Artikkeleiden viittausindeksit 20%
– Nature tai Science -artikkelit 20%
– Highly Cited (top1%) Scientists  20%
– Edelliset suhteessa akateemisen henkilökunnan määrään  10%

Helsingin yliopisto menestyy parhaiten viittausindekseissä ja huonoiten Nobel- ja Fields -indikaattoreissa. Tämä vertailu on luonteeltaan melko vakaa ja yliopistojen sijoitukset eivät siinä vaihdu kovin nopeasti. Shanghai-rankingista on myös olemassa alueellisia ja tieteenalakohtaisia versioita.

Times Higher Education -ranking (THE-ranking)

Nykymuodossaan Times Higher Education -rankingia alettiin julkaista vuonna 2010. Osatekijät ja niiden painoarvot ovat:

Opetus 30%
– Mainearvio (yliopiston opetusmaine muiden silmissä)
– Akateeminen henkilöstö per opettajat
– Tohtorin tutkinnot per alemmat tutkinnot
– Tohtorin tutkinnot per akateeminen henkilöstö
– Tulot per akateeminen henkilöstö

Tutkimus 30%
– Mainearvio (yliopiston tutkimusmaine muiden silmissä)
– Julkaisut per akateeminen henkilöstö
– Tutkimusrahoitus per akateeminen henkilöstö

Sitaatiot 30%
Yhteydet teollisuuteen 2,5%
Kansainvälistyminen 7,5%

Näissä Helsingin yliopisto menestyy parhaiten sitaatioissa ja huonoiten yhteyksissä teollisuuteen. THE-ranking on ollut luonteeltaan melko vakaa. Vuonna 2015 rankingissa käytetty Web of Science -julkaisutietokanta vaihdettiin Scopus-kantaan, mikä tuo muutoksia tuloksiin.

QS-yliopistovertailu

Aiemmin Times Higher Educationissa julkaistu vertailu kulkee nykyään taustaorganisaationsa Quacquarelli Symondsin mukaan nimettynä. QS-vertailun indikaattoreita ovat:
– Yliopiston mainearvio muiden yliopistojen silmissä 40%
– Yliopiston maine työnantajien silmissä 10%
– Viittaukset per akateeminen henkilöstö 20%
– Opiskelija–opettaja -suhdeluku 20%
– Kansainvälisyys (Ulkomaalaiset opiskelijat ja henkilökunta) (10%)

Helsingin yliopisto saa rankingissa parhaat arvosanat opiskelija–opettajasuhteessa ja huonoimpia ulkomaalaisten opiskelijoiden määrässä. Sitaatioindeksin laskutavan muutos vuonna 2015 oli epäedullinen Helsingin yliopiston vahvuusalueilla ja vaikutti yliopiston sijoituksiin heikentävästi. QS-yliopistovertailussa on vuosittain enemmän vaihtelua kuin muissa rankingeissa sillä rankingin indikaattoreista selkeästi suurin painoarvo on subjektiivisilla mainearvioinneilla. Mainearvioiden vastaajajoukko vaihtuu vuosittain.

Taiwan-ranking

Taiwan-ranking perustuu yksinomaan tutkimukseen ja on vähemmän tunnettu kuin yllä mainitut vertailut. Sen vahvuus on indikaattorivalikoiman monipuolisuus ja se soveltuu siten erityisesti tutkimuspainotteisten yliopistojen vertailuun. Indikaattoreita ovat:
– Artikkeleiden määrä 11 viime vuoden aikana 10%
– Viimeisen vuoden artikkelit 15%
– Sitaatioiden määrä 11 viime vuoden aikana 15%
– Sitaatioiden määrä 2 viime vuoden aikana 10%
– Sitaatioiden keskiarvo 11 viime vuoden aikana 10%
– H-indeksi 2 viime vuoden aikana 10%
– Highly-Cited Papers -määrä 11 viime vuoden aikana 15%
– Artikkeleiden määrä viime vuonna korkean impaktin julkaisuissa 15%

Helsingin yliopistolle parhaan tuloksen indikaattoreista tuovat sitaatioiden määrä viimeisen 11 vuoden aikana ja H-indeksi. Helsingin yliopiston osalta huonoin on sitaatioiden keskiarvo viimeisen 11 vuoden aikana. Monipuolisten ja osittain pidemmän aikavälin indikaattoreiden ansioista yksittäisen yliopiston sijoitus vuodesta toiseen on Taiwan-rankingissa melko vakaa.

US News Best Global Universities Rankings

US News -lehden ranking on uusin keskeinen yliopistovertailu. Se julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2014.

Indikaattorit ja niiden painoarvot:

 1. Global research reputation 12.5%
 2. Regional research reputation 12.5%
 3. Publications 10%
 4. Books 2.5%
 5. Conferences 2.5%
 6. Normalized citation impact 10%
 7. Total citations 7.5%
 8. Number of publications that are among the 10 percent most cited 12.5%
 9. Percentage of total publications that are among the 10 percent most cited 10%
 10. International collaboration 5 %
 11. Percentage of total publications with international collaboration 5%
 12. Number of highly cited papers that are among the top 1 percent most cited in their respective field 5%
 13. Percentage of total publications that are among the top 1 percent most highly cited papers 5%

Tarkemmin US News rankingin metodologia-sivulla.

[keskeneräinen - täydennystä tulossa]

Lue myös artikkeli: Rankingin resepti. MItä yliopistovertailu tarkoittaa?