Henkilöhaku

Pekka
Launonen

Osoite
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin Yliopisto

- Suomen valtiokalenterin toimittamisesta vastaaminen
- Valtiokalenteria koskevat tietopyynnöt
- Sopimusrekisterin toiminnasta vastaaminen
- Sopimusrekisterin käyttäjälupien myöntäminen
- Sopimusrekisterin käyttäjäneuvonta
- Riihi-järjestelmän dokumentinhallinnan (sivustojen) käytön neuvonta