Helsingin yliopiston toimintaa linjaavat seuraavat periaatteelliset asiakirjat ja päätökset: